Truyện full
Truyện hot

Lịch Sử

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật.

Táng Minh

Táng Minh

8.5/10
1052

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Hàn Phong Phật Kiếm

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 11
Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

8.5/10
5652

Trạng thái: FULL

Tác giả: Tầm Hương Sư

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 866
Tung Hoành Nam Hạ

Tung Hoành Nam Hạ

8.5/10
1311

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Kim Kiếm

Thể loại: Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Chương 78
Độc Cô Chiến Thần

Độc Cô Chiến Thần

8.5/10
2563

Trạng thái: FULL

Tác giả: Huyền Vũ

Thể loại: Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Chương 353
Chuế Tế ( Ở Rể )

Chuế Tế ( Ở Rể )

8.5/10
3518

Trạng thái: FULL

Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 532
Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

8.5/10
4640

Trạng thái: FULL

Tác giả: La Quán Trung

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 119
Cẩm Y Dạ Hành

Cẩm Y Dạ Hành

8.5/10
5822

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Nguyệt Quan

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 505
Thuỷ Hử Truyện

Thuỷ Hử Truyện

8.5/10
1299

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả: Thi Nại Am

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 35
Sở Thị Xuân Thu

Sở Thị Xuân Thu

8.5/10
1374

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả: Ninh Trí Viễn

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Chương 114
Táng Minh
8.5/10
1052

Tác giả: Hàn Phong Phật Kiếm

Thể loại: Quân Sự

Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên
8.5/10
5652

Tác giả: Tầm Hương Sư

Thể loại: Quân Sự

Tung Hoành Nam Hạ
8.5/10
1311

Tác giả: Kim Kiếm

Thể loại: Lịch Sử

Độc Cô Chiến Thần
8.5/10
2563

Tác giả: Huyền Vũ

Thể loại: Lịch Sử

Chuế Tế ( Ở Rể )
8.5/10
3518

Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu

Thể loại: Quân Sự

Tam Quốc Diễn Nghĩa
8.5/10
4640

Tác giả: La Quán Trung

Thể loại: Quân Sự

Cẩm Y Dạ Hành
8.5/10
5822

Tác giả: Nguyệt Quan

Thể loại: Quân Sự

Thuỷ Hử Truyện
8.5/10
1299

Tác giả: Thi Nại Am

Thể loại: Quân Sự

Sở Thị Xuân Thu
8.5/10
1374

Tác giả: Ninh Trí Viễn

Thể loại: Quân Sự

Top Lịch Sử

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...