Truyện full
Truyện hot

Khoa Huyễn

Những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

7.5/10
7073

Trạng thái: Full

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Mạt Thế, Khoa Huyễn

Chương 99
Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

7.5/10
3393

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Khoa Huyễn

Chương 103
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

7.5/10
5965

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 102
Siêu Cấp Máy Tính

Siêu Cấp Máy Tính

7.5/10
1516

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Cuồng

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du

Chương 132
Mật Mã Tây Tạng

Mật Mã Tây Tạng

7.5/10
3237

Trạng thái: Full

Tác giả: Hà Mã

Thể loại: Thám Hiểm, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 235
Khoa Kỹ Vấn Đạo (Đế Chế Kinh Tế Mới Tại Nước Việt)

Khoa Kỹ Vấn Đạo (Đế Chế Kinh Tế Mới Tại Nước Việt)

7.5/10
1768

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: DongHo

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn

Chương 257
Installation Complete - Phần Mềm Bí Ẩn

Installation Complete - Phần Mềm Bí Ẩn

7.5/10
1027

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Oliver Eliot Daniels

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du

Chương 7
Kẻ Vong Mạng

Kẻ Vong Mạng

7.5/10
1082

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kenny Nguyễn

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 22
Ngự Lôi

Ngự Lôi

7.5/10
6531

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiêu Gia Tiểu Khanh

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Trọng Sinh, Khoa Huyễn

Chương 159
Thuyết Tiến Hóa Khi Bạn Gái Tôi Là Zoombie

Thuyết Tiến Hóa Khi Bạn Gái Tôi Là Zoombie

7.5/10
1188

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Nhãn Miêu Giả

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Khoa Huyễn

Chương 47
Thú Nhân Tinh Cầu

Thú Nhân Tinh Cầu

7.5/10
3969

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Chi Vạn Lý

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Khoa Huyễn

Chương 326
Anh Đến Từ Sao Hỏa

Anh Đến Từ Sao Hỏa

7.5/10
1191

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phạn Tạp

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 43
Phiếu Cơm
7.5/10
7073

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Ngôn Tình

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục
7.5/10
3393

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình

Kiêu Sủng
7.5/10
5965

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình

Siêu Cấp Máy Tính
7.5/10
1516

Tác giả: Phong Cuồng

Thể loại: Đô Thị

Mật Mã Tây Tạng
7.5/10
3237

Tác giả: Hà Mã

Thể loại: Thám Hiểm

Khoa Kỹ Vấn Đạo (Đế Chế Kinh Tế Mới Tại Nước Việt)
7.5/10
1768

Tác giả: DongHo

Thể loại: Xuyên Không

Installation Complete - Phần Mềm Bí Ẩn
7.5/10
1027

Tác giả: Oliver Eliot Daniels

Thể loại: Đô Thị

Kẻ Vong Mạng
7.5/10
1082

Tác giả: Kenny Nguyễn

Thể loại: Dị Năng

Ngự Lôi
7.5/10
6531

Tác giả: Tiêu Gia Tiểu Khanh

Thể loại: Xuyên Không

Thuyết Tiến Hóa Khi Bạn Gái Tôi Là Zoombie
7.5/10
1188

Tác giả: Mặc Nhãn Miêu Giả

Thể loại: Ngôn Tình

Thú Nhân Tinh Cầu
7.5/10
3969

Tác giả: Phong Chi Vạn Lý

Thể loại: Xuyên Không

Anh Đến Từ Sao Hỏa
7.5/10
1191

Tác giả: Phạn Tạp

Thể loại: Ngôn Tình

Top Khoa Huyễn

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...