Truyện full
Truyện hot

Đoản Văn

Truyện đoản văn là những truyện có nội dung ngắn, thưởng chỉ có một đến vài chương.

Mau Nói Em Yêu Anh

Mau Nói Em Yêu Anh

7.5/10
1142

Trạng thái: Full

Tác giả: Vô Tụ Long Hương

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 5
Thị Lang Của Bá Chủ

Thị Lang Của Bá Chủ

7.5/10
1093

Trạng thái: Full

Tác giả: Lữ Hi Trần

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 11
Dung Nhan Của Ngươi Là Giấc Mộng Nơi Ta

Dung Nhan Của Ngươi Là Giấc Mộng Nơi Ta

7.5/10
1018

Trạng thái: Full

Tác giả: A Di Dã

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 3
Cấp Yêu Đích Ngươi

Cấp Yêu Đích Ngươi

7.5/10
1049

Trạng thái: Full

Tác giả: SaiLee

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 6
Không Sao, Anh Nuôi Em

Không Sao, Anh Nuôi Em

7.5/10
1057

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Kỳ

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Đoản Văn

Chương 6
Trung Khuyển

Trung Khuyển

7.5/10
1028

Trạng thái: Full

Tác giả: XJDEbaiding

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Tiên Hiệp

Chương 5
Chuyện Lý Thú Ở Nhà Trẻ

Chuyện Lý Thú Ở Nhà Trẻ

7.5/10
1017

Trạng thái: Full

Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 5
Thầy Trò

Thầy Trò

7.5/10
1050

Trạng thái: Full

Tác giả: Bạch Nhật Mộng

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 5
Nhĩ Tổng Thuyết Ngã Bất Cú Ái Nhĩ

Nhĩ Tổng Thuyết Ngã Bất Cú Ái Nhĩ

7.5/10
1019

Trạng thái: Full

Tác giả: Công Tử Hằng

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 4
Lạnh Lùng Tình Nhân

Lạnh Lùng Tình Nhân

7.5/10
1020

Trạng thái: Full

Tác giả: Chuê Mộng

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 3
Truyền Thuyết Phù Thủy

Truyền Thuyết Phù Thủy

7.5/10
1032

Trạng thái: Full

Tác giả: Lam Lê

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 11
Câu Chuyện Nhỏ Của Mật Tần

Câu Chuyện Nhỏ Của Mật Tần

7.5/10
1053

Trạng thái: Full

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Điền Văn, Đoản Văn

Chương 2
Mau Nói Em Yêu Anh
7.5/10
1142

Tác giả: Vô Tụ Long Hương

Thể loại: Ngôn Tình

Thị Lang Của Bá Chủ
7.5/10
1093

Tác giả: Lữ Hi Trần

Thể loại: Cổ Đại

Dung Nhan Của Ngươi Là Giấc Mộng Nơi Ta
7.5/10
1018

Tác giả: A Di Dã

Thể loại: Xuyên Không

Cấp Yêu Đích Ngươi
7.5/10
1049

Tác giả: SaiLee

Thể loại: Truyện Ngược

Không Sao, Anh Nuôi Em
7.5/10
1057

Tác giả: Phong Kỳ

Thể loại: Đam Mỹ

Trung Khuyển
7.5/10
1028

Tác giả: XJDEbaiding

Thể loại: Đam Mỹ

Chuyện Lý Thú Ở Nhà Trẻ
7.5/10
1017

Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi

Thể loại: Đam Mỹ

Thầy Trò
7.5/10
1050

Tác giả: Bạch Nhật Mộng

Thể loại: Đam Mỹ

Nhĩ Tổng Thuyết Ngã Bất Cú Ái Nhĩ
7.5/10
1019

Tác giả: Công Tử Hằng

Thể loại: Đam Mỹ

Lạnh Lùng Tình Nhân
7.5/10
1020

Tác giả: Chuê Mộng

Thể loại: Đam Mỹ

Truyền Thuyết Phù Thủy
7.5/10
1032

Tác giả: Lam Lê

Thể loại: Đam Mỹ

Câu Chuyện Nhỏ Của Mật Tần
7.5/10
1053

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Ngôn Tình

Top Đoản Văn

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...