Truyện full
Truyện hot

Đô Thị

Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.

Quan Đạo Vô Cương

Quan Đạo Vô Cương

8.5/10
17795

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Thụy Căn

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 395
Cực Phẩm Tu Chân Tà Thiếu

Cực Phẩm Tu Chân Tà Thiếu

8.5/10
87797

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Diện Hồng Nhĩ Xích

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 889
Lăng Thiên Mộng Huyễn

Lăng Thiên Mộng Huyễn

8.5/10
13976

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Mặc Mộng Trần

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 248
 Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

8.5/10
23744

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 483
Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

8.5/10
25650

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Thân Vương

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 482
Quỷ hô bắt quỷ

Quỷ hô bắt quỷ

8.5/10
1375

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Ba ngày ngủ hai

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 359
Hồng Sắc Sĩ Đồ

Hồng Sắc Sĩ Đồ

8.5/10
105892

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 1076
Quan Vận

Quan Vận

8.5/10
36085

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả: Hà Thường Tại

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 509
Siêu cấp máy tính

Siêu cấp máy tính

8.5/10
1370

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Phong Cuồng Băng Hào Bao

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 133
Tối Chung Trí Năng

Tối Chung Trí Năng

8.5/10
18018

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 267
Quan Khí

Quan Khí

8.5/10
6011

Trạng thái: FULL

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 1668
Lối Giải Cho Tình Yêu!

Lối Giải Cho Tình Yêu!

7.5/10
1124

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mộng Tịch Liên

Thể loại: Đô Thị

Chương 3

Top Đô Thị

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...