Truyện full
Truyện hot

Đô Thị

Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.

Quan Trường Vô Nhai

Quan Trường Vô Nhai

8.5/10
1308

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Hạ Ngôn Băng

Thể loại: Đô Thị

Chương 117
Quan Đạo Vô Cương

Quan Đạo Vô Cương

8.5/10
2506

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Thụy Căn

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 395
Cực Phẩm Tu Chân Tà Thiếu

Cực Phẩm Tu Chân Tà Thiếu

8.5/10
8057

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Diện Hồng Nhĩ Xích

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 889
Lăng Thiên Mộng Huyễn

Lăng Thiên Mộng Huyễn

8.5/10
1841

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Mặc Mộng Trần

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 248
 Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

8.5/10
2660

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 483
Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

8.5/10
2258

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Thân Vương

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 482
Quỷ hô bắt quỷ

Quỷ hô bắt quỷ

8.5/10
1000

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Ba ngày ngủ hai

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 359
Hồng Sắc Sĩ Đồ

Hồng Sắc Sĩ Đồ

8.5/10
8159

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 1076
Quan Vận

Quan Vận

8.5/10
3466

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả: Hà Thường Tại

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 509
Siêu cấp máy tính

Siêu cấp máy tính

8.5/10
1000

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Phong Cuồng Băng Hào Bao

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 133
Tối Chung Trí Năng

Tối Chung Trí Năng

8.5/10
2750

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 267
Quan Khí

Quan Khí

8.5/10
1000

Trạng thái: FULL

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 1668
Quan Trường Vô Nhai
8.5/10
1308

Tác giả: Hạ Ngôn Băng

Thể loại: Đô Thị

Quan Đạo Vô Cương
8.5/10
2506

Tác giả: Thụy Căn

Thể loại: Đô Thị

Cực Phẩm Tu Chân Tà Thiếu
8.5/10
8057

Tác giả: Diện Hồng Nhĩ Xích

Thể loại: Đô Thị

Lăng Thiên Mộng Huyễn
8.5/10
1841

Tác giả: Mặc Mộng Trần

Thể loại: Đô Thị

 Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường
8.5/10
2660

Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng

Thể loại: Đô Thị

Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu
8.5/10
2258

Tác giả: Thân Vương

Thể loại: Đô Thị

Quỷ hô bắt quỷ
8.5/10
1000

Tác giả: Ba ngày ngủ hai

Thể loại: Dị Năng

Hồng Sắc Sĩ Đồ
8.5/10
8159

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Thể loại: Đô Thị

Quan Vận
8.5/10
3466

Tác giả: Hà Thường Tại

Thể loại: Đô Thị

Siêu cấp máy tính
8.5/10
1000

Tác giả: Phong Cuồng Băng Hào Bao

Thể loại: Đô Thị

Tối Chung Trí Năng
8.5/10
2750

Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm

Thể loại: Đô Thị

Quan Khí
8.5/10
1000

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Thể loại: Đô Thị

Top Đô Thị

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...