Truyện full
Truyện hot

Đam Mỹ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.

U Linh Tửu Điếm

U Linh Tửu Điếm

7.5/10
2649

Trạng thái: Full

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 121
Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt

Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt

7.5/10
3298

Trạng thái: Full

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 90
【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Long Hồn

【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Long Hồn

7.5/10
1816

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoàng Thành U Hỏa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 71
Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật

Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật

7.5/10
2044

Trạng thái: Full

Tác giả: Phóng Hạ Phiền Não

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 34
Mèo Báo Ân

Mèo Báo Ân

7.5/10
1395

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 10
Kim Phong Ngọc Lộ

Kim Phong Ngọc Lộ

7.5/10
1837

Trạng thái: Full

Tác giả: WingYing

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 22
Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần

Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần

7.5/10
6497

Trạng thái: Full

Tác giả: Nhu Nhu A

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 77
Trúc Mã Trúc Mã - Mạt Kinh Uyên Lộ

Trúc Mã Trúc Mã - Mạt Kinh Uyên Lộ

7.5/10
1444

Trạng thái: Full

Tác giả: Mạt Kinh Uyên Lộ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Trúc Mã Thanh Mai - Thất Lý

Trúc Mã Thanh Mai - Thất Lý

7.5/10
1783

Trạng thái: Full

Tác giả: Thất Lý

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử

Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử

7.5/10
8013

Trạng thái: Full

Tác giả: Tú Vu Lâm

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 90
Cách Vách Trúc Mã

Cách Vách Trúc Mã

7.5/10
3392

Trạng thái: Full

Tác giả: Hủ Phi

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 7
Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

7.5/10
6723

Trạng thái: Full

Tác giả: Cẩm Trọng

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 101
U Linh Tửu Điếm
7.5/10
2649

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: Đam Mỹ

Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt
7.5/10
3298

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Truyện Ngược

【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Long Hồn
7.5/10
1816

Tác giả: Hoàng Thành U Hỏa

Thể loại: Đam Mỹ

Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
7.5/10
2044

Tác giả: Phóng Hạ Phiền Não

Thể loại: Đam Mỹ

Mèo Báo Ân
7.5/10
1395

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Kim Phong Ngọc Lộ
7.5/10
1837

Tác giả: WingYing

Thể loại: Cổ Đại

Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần
7.5/10
6497

Tác giả: Nhu Nhu A

Thể loại: Đam Mỹ

Trúc Mã Trúc Mã - Mạt Kinh Uyên Lộ
7.5/10
1444

Tác giả: Mạt Kinh Uyên Lộ

Thể loại: Đam Mỹ

Trúc Mã Thanh Mai - Thất Lý
7.5/10
1783

Tác giả: Thất Lý

Thể loại: Cổ Đại

Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử
7.5/10
8013

Tác giả: Tú Vu Lâm

Thể loại: Đam Mỹ

Cách Vách Trúc Mã
7.5/10
3392

Tác giả: Hủ Phi

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
7.5/10
6723

Tác giả: Cẩm Trọng

Thể loại: Đam Mỹ

Top Đam Mỹ

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...