Truyện full
Truyện hot

Đam Mỹ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.

Đồ Vân Ánh Tuyết

Đồ Vân Ánh Tuyết

8.5/10
4987

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 33
Bắc Hải Yêu Đế

Bắc Hải Yêu Đế

8.5/10
6895

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Khôi Cốt Ma Kính

Khôi Cốt Ma Kính

8.5/10
4910

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 30
Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Qui Điền

Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Qui Điền

8.5/10
12585

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 68
Trường Ca Hành

Trường Ca Hành

8.5/10
26207

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 51
Cảm Giác Bị Người Theo Dõi

Cảm Giác Bị Người Theo Dõi

8.5/10
7990

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 18
Định Phong Ba

Định Phong Ba

8.5/10
21526

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 56
Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt

Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt

8.5/10
26321

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 73
Nhất Thế Vi Nô

Nhất Thế Vi Nô

8.5/10
155034

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 68
Phong Vũ Vô Cực

Phong Vũ Vô Cực

8.5/10
14950

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 111
Hiểu Tinh Cô Tự

Hiểu Tinh Cô Tự

8.5/10
20086

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 114
Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái

Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái

8.5/10
21789

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 76
Đồ Vân Ánh Tuyết
8.5/10
4987

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Bắc Hải Yêu Đế
8.5/10
6895

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Khôi Cốt Ma Kính
8.5/10
4910

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Qui Điền
8.5/10
12585

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Trường Ca Hành
8.5/10
26207

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Cảm Giác Bị Người Theo Dõi
8.5/10
7990

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Định Phong Ba
8.5/10
21526

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt
8.5/10
26321

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Nhất Thế Vi Nô
8.5/10
155034

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Phong Vũ Vô Cực
8.5/10
14950

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Hiểu Tinh Cô Tự
8.5/10
20086

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái
8.5/10
21789

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Top Đam Mỹ

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...