Truyện full
Truyện hot

Truyện Cung Đấu

Truyện cung đấu là thể loại truyện có các nhân vật trong hoàng cung thời phong kiến đấu đá, âm mưu tính toán lẫn nhau.

Thánh Viện

Thánh Viện

7.5/10
1606

Trạng thái: Full

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Truyện Cung Đấu

Chương 101
Thiên Hạ Đệ Nhất

Thiên Hạ Đệ Nhất

7.5/10
1041

Trạng thái: Full

Tác giả: Thanh Lam

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 9
Xướng Môn Nữ Hầu

Xướng Môn Nữ Hầu

7.5/10
9470

Trạng thái: Full

Tác giả: Tần Giản

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 248
Liễm Diễm

Liễm Diễm

7.5/10
1556

Trạng thái: Full

Tác giả: Bán Nhật Nhàn

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Truyện Cung Đấu

Chương 34
Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt)

Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt)

7.5/10
1145

Trạng thái: Full

Tác giả: Ảm Dạ Nguyệt

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 23
Lệ Ngọc

Lệ Ngọc

7.5/10
1093

Trạng thái: Full

Tác giả: Lăng Nặc

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 16
Quỷ

Quỷ

7.5/10
1065

Trạng thái: Full

Tác giả: Back

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 10
Thừa Tướng Gia Thuần Phục Lão Công ( Tướng Gia Tuần Phu)

Thừa Tướng Gia Thuần Phục Lão Công ( Tướng Gia Tuần Phu)

7.5/10
1512

Trạng thái: Full

Tác giả: Ti Trúc Vô Âm

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 63
Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

7.5/10
4592

Trạng thái: Full

Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Chương 80
Phúc Quốc

Phúc Quốc

7.5/10
1038

Trạng thái: Full

Tác giả: Hòa Miểu

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Linh Dị

Chương 10
Làm Phi

Làm Phi

7.5/10
8970

Trạng thái: Full

Tác giả: Lệ Tiêu

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 186
Bản Ghi Chú Hàng Ngày (Khởi Cư Chú)

Bản Ghi Chú Hàng Ngày (Khởi Cư Chú)

7.5/10
1045

Trạng thái: Full

Tác giả: Hàn Y

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 13
Thánh Viện
7.5/10
1606

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: Đam Mỹ

Thiên Hạ Đệ Nhất
7.5/10
1041

Tác giả: Thanh Lam

Thể loại: Cổ Đại

Xướng Môn Nữ Hầu
7.5/10
9470

Tác giả: Tần Giản

Thể loại: Ngôn Tình

Liễm Diễm
7.5/10
1556

Tác giả: Bán Nhật Nhàn

Thể loại: Xuyên Không

Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt)
7.5/10
1145

Tác giả: Ảm Dạ Nguyệt

Thể loại: Truyện Ngược

Lệ Ngọc
7.5/10
1093

Tác giả: Lăng Nặc

Thể loại: Cổ Đại

Quỷ
7.5/10
1065

Tác giả: Back

Thể loại: Truyện Ngược

Thừa Tướng Gia Thuần Phục Lão Công ( Tướng Gia Tuần Phu)
7.5/10
1512

Tác giả: Ti Trúc Vô Âm

Thể loại: Cổ Đại

Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống
7.5/10
4592

Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Thể loại: Ngôn Tình

Phúc Quốc
7.5/10
1038

Tác giả: Hòa Miểu

Thể loại: Cổ Đại

Làm Phi
7.5/10
8970

Tác giả: Lệ Tiêu

Thể loại: Ngôn Tình

Bản Ghi Chú Hàng Ngày (Khởi Cư Chú)
7.5/10
1045

Tác giả: Hàn Y

Thể loại: Cổ Đại

Top Truyện Cung Đấu

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...