Truyện full
Truyện hot

Truyện Cung Đấu

Truyện cung đấu là thể loại truyện có các nhân vật trong hoàng cung thời phong kiến đấu đá, âm mưu tính toán lẫn nhau.

Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

7.5/10
4861

Trạng thái: Full

Tác giả: Khuynh Thân

Thể loại: Ngôn Tình, Lịch Sử, Truyện Cung Đấu, Đông Phương

Chương 180
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

7.5/10
9766

Trạng thái: Full

Tác giả: Chá Mễ Thố

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 158
Ngồi Hưởng Tám Chồng

Ngồi Hưởng Tám Chồng

7.5/10
10462

Trạng thái: Full

Tác giả: Giản Hồng Trang

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sắc, Truyện Cung Đấu

Chương 212
Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế

Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế

7.5/10
2118

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Thụ

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 14
Lang Kỵ Trúc Mã Lai

Lang Kỵ Trúc Mã Lai

7.5/10
3471

Trạng thái: Full

Tác giả: Bích Thủy Mai Lạc

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 36
Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

7.5/10
10528

Trạng thái: Full

Tác giả: Thiên Mai

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 106
Quận Vương Phi Phúc Hắc

Quận Vương Phi Phúc Hắc

7.5/10
1824

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạn Diệu Du Ly

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 25
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

7.5/10
12510

Trạng thái: Full

Tác giả: Mai Quả

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 488
Cung Lược

Cung Lược

7.5/10
9335

Trạng thái: Full

Tác giả: Vưu Tứ Tỷ

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 130
Thị Quân Thủ

Thị Quân Thủ

7.5/10
2303

Trạng thái: Full

Tác giả: Vũ Giả

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 88
Cửu Cung Tế

Cửu Cung Tế

7.5/10
1377

Trạng thái: Full

Tác giả: Hồng Nhận

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 32
Trùng Sinh Lại Làm Sủng Phi

Trùng Sinh Lại Làm Sủng Phi

7.5/10
7775

Trạng thái: Full

Tác giả: Bạch Lục

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 70
Phượng Tê Thần Cung
7.5/10
4861

Tác giả: Khuynh Thân

Thể loại: Ngôn Tình

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
7.5/10
9766

Tác giả: Chá Mễ Thố

Thể loại: Ngôn Tình

Ngồi Hưởng Tám Chồng
7.5/10
10462

Tác giả: Giản Hồng Trang

Thể loại: Ngôn Tình

Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế
7.5/10
2118

Tác giả: Phong Thụ

Thể loại: Cổ Đại

Lang Kỵ Trúc Mã Lai
7.5/10
3471

Tác giả: Bích Thủy Mai Lạc

Thể loại: Truyện Ngược

Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu
7.5/10
10528

Tác giả: Thiên Mai

Thể loại: Ngôn Tình

Quận Vương Phi Phúc Hắc
7.5/10
1824

Tác giả: Mạn Diệu Du Ly

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
7.5/10
12510

Tác giả: Mai Quả

Thể loại: Đam Mỹ

Cung Lược
7.5/10
9335

Tác giả: Vưu Tứ Tỷ

Thể loại: Ngôn Tình

Thị Quân Thủ
7.5/10
2303

Tác giả: Vũ Giả

Thể loại: Cổ Đại

Cửu Cung Tế
7.5/10
1377

Tác giả: Hồng Nhận

Thể loại: Truyện Ngược

Trùng Sinh Lại Làm Sủng Phi
7.5/10
7775

Tác giả: Bạch Lục

Thể loại: Ngôn Tình

Top Truyện Cung Đấu

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...