Truyện full
Truyện hot

Truyện Cung Đấu

Truyện cung đấu là thể loại truyện có các nhân vật trong hoàng cung thời phong kiến đấu đá, âm mưu tính toán lẫn nhau.

Công Chúa Thành Vương Phi

Công Chúa Thành Vương Phi

7.5/10
16965

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Dương

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 200
Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

7.5/10
9378

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Hài Hước, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 108
Bệ Hạ, Không Thể!!

Bệ Hạ, Không Thể!!

7.5/10
33797

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đại Phi

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Sắc, Truyện Cung Đấu

Chương 82
Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

7.5/10
4659

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 128
Độc Sủng Ái Phi

Độc Sủng Ái Phi

7.5/10
2395

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lila

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 42
Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

7.5/10
2389

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lục Thập Giáp Tử

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 21
Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Hai Kiếp Làm Sủng Phi

7.5/10
7556

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vu Tâm Yên

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 62
Đế Vương Sủng Thần

Đế Vương Sủng Thần

7.5/10
16463

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoa Vũ Băng Lan

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 125
Trọng Sinh Sủng Phi

Trọng Sinh Sủng Phi

7.5/10
48817

Trạng thái: Full

Tác giả: Cửu Lam

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 155
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

7.5/10
18570

Trạng thái: Full

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 151
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

7.5/10
26085

Trạng thái: Full

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 123
Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

7.5/10
3853

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiên Chanh

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Cung Đấu

Chương 49
Công Chúa Thành Vương Phi
7.5/10
16965

Tác giả: Tiếu Dương

Thể loại: Xuyên Không

Hầu Môn Kiêu Nữ
7.5/10
9378

Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn

Thể loại: Ngôn Tình

Bệ Hạ, Không Thể!!
7.5/10
33797

Tác giả: Đại Phi

Thể loại: Ngôn Tình

Quốc Sắc Sinh Hương
7.5/10
4659

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Độc Sủng Ái Phi
7.5/10
2395

Tác giả: Lila

Thể loại: Ngôn Tình

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê
7.5/10
2389

Tác giả: Lục Thập Giáp Tử

Thể loại: Ngôn Tình

Hai Kiếp Làm Sủng Phi
7.5/10
7556

Tác giả: Vu Tâm Yên

Thể loại: Ngôn Tình

Đế Vương Sủng Thần
7.5/10
16463

Tác giả: Hoa Vũ Băng Lan

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Sủng Phi
7.5/10
48817

Tác giả: Cửu Lam

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Chiến Thượng Vị
7.5/10
18570

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Ngôn Tình

Làm Sủng Phi Như Thế Nào
7.5/10
26085

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Ngôn Tình

Công Chúa Cầu Thân
7.5/10
3853

Tác giả: Tiên Chanh

Thể loại: Ngôn Tình

Top Truyện Cung Đấu

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...