Truyện full
Truyện hot

Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

Quân Lâm Dưới Thành

Quân Lâm Dưới Thành

7.5/10
1562

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 33
Phu Thê Nhà Nghèo

Phu Thê Nhà Nghèo

7.5/10
28184

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lão Nạp Bất Đổng Ái

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Năng, Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Mạt Thế

Chương 101
Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

7.5/10
11591

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Li Đa Ô

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Trinh Thám

Chương 339
Đích Nữ Vô Song

Đích Nữ Vô Song

7.5/10
21625

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bạch Sắc Hồ Điệp

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 329
Minh Cung Truyện

Minh Cung Truyện

7.5/10
3498

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trác Phương Nghiên

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 88
Tiểu Kiều Thê

Tiểu Kiều Thê

7.5/10
1915

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nghê Đa Hỉ

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 34
Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

7.5/10
2085

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vân Bích (Lê Ngọc Bích Vân)

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Chương 88
Tự Cẩm

Tự Cẩm

7.5/10
43685

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 390
Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

7.5/10
6401

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trần Hướng Bắc

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Điền Văn, Huyền Huyễn

Chương 173
Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu

Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu

7.5/10
8716

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 214
Lão Đại Đều Yêu Ta

Lão Đại Đều Yêu Ta

7.5/10
6502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sủng, Đô Thị, Tiên Hiệp

Chương 122
Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

7.5/10
1404

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tô Tiểu Lương

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 9

Top Cổ Đại

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...