Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3
7.5/10
2942

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: truonglaccung.wordpress.com

Trạng thái: Full

Editor: Thủy Linh Long
Beta-reader: Hầu lão bà bà, Tiểu Hi aka Hà Ảnh, Lynn
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, nhân x thú, HE.
Pairing: Na Lam x Mesel

Truyện Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt -  Bộ 3 của tác giả Mê Dương là câu chuyện tìm kiếm tiếp theo bảo vật của quốc sau hai bộ truyện kia. Na Lam vương tử tuấn mỹ lạnh lùng, phụng mệnh bước lên chiến hạm Articulatio No tìm kiếm  Xà Chi Hoàn, là báo vật thứ 3 mà vương quốc cần tìm sau " ‘Báo chi hoàn’ và ‘Hồ chi hoàn’ lần lượt tìm về rồi.

Nhưng trên con đường đi tìm bảo vật này hắn đã gặp phải một người đàn ông cao quý diễm lệ.. Công cuộc chinh phục hắn cũng bắt đầu từ đây khi n
hìn Na Lam vương tử hóa thân kim xà làm sao ‘cưỡi’ lên ‘Thiên hạ đệ nhất ma quỷ hạm trưởng’ 

‘Xà ngã kỵ thùy’ vì ngươi dấy lên làn sóng ‘dục’ cuồn cuộn ngất trời.

7.5/10
2942
Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3

Tác giả :

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: truonglaccung.wordpress.com

Trạng thái: Full

Editor: Thủy Linh Long
Beta-reader: Hầu lão bà bà, Tiểu Hi aka Hà Ảnh, Lynn
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, nhân x thú, HE.
Pairing: Na Lam x Mesel

Truyện Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt -  Bộ 3 của tác giả Mê Dương là câu chuyện tìm kiếm tiếp theo bảo vật của... vương quốc sau hai bộ truyện kia. Na Lam vương tử tuấn mỹ lạnh lùng, phụng mệnh bước lên chiến hạm Articulatio No tìm kiếm  Xà Chi Hoàn, là báo vật thứ 3 mà vương quốc cần tìm sau " ‘Báo chi hoàn’ và ‘Hồ chi hoàn’ lần lượt tìm về rồi.

Nhưng trên con đường đi tìm bảo vật này hắn đã gặp phải một người đàn ông cao quý diễm lệ.. Công cuộc chinh phục hắn cũng bắt đầu từ đây khi n
hìn Na Lam vương tử hóa thân kim xà làm sao ‘cưỡi’ lên ‘Thiên hạ đệ nhất ma quỷ hạm trưởng’ 

‘Xà ngã kỵ thùy’ vì ngươi dấy lên làn sóng ‘dục’ cuồn cuộn ngất trời.

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
BÌNH LUẬN TRUYỆN