Tác Giả VongNguyet565

Băng Cửuabo Trúc Tịch

Băng Cửuabo Trúc Tịch

7.9/10
1301

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 6
Chồng Yêu Siêu Nuông Chiều Tôi

Chồng Yêu Siêu Nuông Chiều Tôi

7.9/10
28562

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 73
Phàm Nhân Tu Tiên 2 FULL

Phàm Nhân Tu Tiên 2 FULL

7.1/10
653661

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 1395
Tiểu Tổ Tông Hư Hỏng Của Anh

Tiểu Tổ Tông Hư Hỏng Của Anh

7.3/10
22189

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 64
Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

8/10
52871

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 272
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

7.3/10
385558

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1077
Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

7.5/10
10545

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 66
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

7.5/10
1749930

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1386
Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

7.5/10
1324117

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1600
Lão Công Phúc Hắc Thích Cưng Chìu: Lão Bà Không Cho Phép Trốn

Lão Công Phúc Hắc Thích Cưng Chìu: Lão Bà Không Cho Phép Trốn

7.5/10
1429

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 1
Xuyên Qua Làm Em Gái Của Nữ Phụ

Xuyên Qua Làm Em Gái Của Nữ Phụ

7.5/10
5830

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 10
Phàm Nhân Tu Tiên

Phàm Nhân Tu Tiên

7.5/10
3673104

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 2468
Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

7.5/10
953888

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1552
Ma Thiên Tiền Truyện

Ma Thiên Tiền Truyện

7.5/10
7744

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 32
Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

7.5/10
145302

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại

Chương 115
Đông Châu Ký

Đông Châu Ký

7.5/10
1375

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 1
Băng Cửuabo Trúc Tịch
7.9/10
1301

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chồng Yêu Siêu Nuông Chiều Tôi
7.9/10
28562

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Phàm Nhân Tu Tiên 2 FULL
7.1/10
653661

Thể loại: Tiên Hiệp

Tiểu Tổ Tông Hư Hỏng Của Anh
7.3/10
22189

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành
8/10
52871

Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Đại Mộng Chủ
7.3/10
385558

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Luyện Kiếm
7.5/10
10545

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
7.5/10
1749930

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Huyền Giới Chi Môn
7.5/10
1324117

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Lão Công Phúc Hắc Thích Cưng Chìu: Lão Bà Không Cho Phép Trốn
7.5/10
1429

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Qua Làm Em Gái Của Nữ Phụ
7.5/10
5830

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Teen, Nữ Phụ

Phàm Nhân Tu Tiên
7.5/10
3673104

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Ma Thiên Ký
7.5/10
953888

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Ma Thiên Tiền Truyện
7.5/10
7744

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
7.5/10
145302

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại

Đông Châu Ký
7.5/10
1375

Thể loại: Tiên Hiệp