Tác Giả Võ Anh Thơ

Bướm Báo Thù (Điệp Tử)

Bướm Báo Thù (Điệp Tử)

7.5/10
6510

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 11
Trừng Phạt (Punishment)

Trừng Phạt (Punishment)

7.5/10
11042

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 13
Đời Bình An (1972)

Đời Bình An (1972)

7.5/10
2960

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Gái Xấu Công Sở

Gái Xấu Công Sở

7.5/10
35481

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 37
Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love

Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love

7.5/10
8837

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 20
Hạ Tuyết

Hạ Tuyết

8.5/10
5392

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 25
Nhật ký mang thai khi 17

Nhật ký mang thai khi 17

8.5/10
28029

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 54
Từ Bi Khúc

Từ Bi Khúc

7.5/10
51538

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Truyện Cung Đấu

Chương 45
Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

7.5/10
13003

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu, Việt Nam

Chương 66
Tâm Ý Thành

Tâm Ý Thành

7.5/10
16806

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 12
Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

7.5/10
33088

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Truyện Teen, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 54
Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003

Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003

7.5/10
4541

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 24
Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)

Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)

7.5/10
24287

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 84
Chú Hãy Ngủ Với Tôi

Chú Hãy Ngủ Với Tôi

7.5/10
48142

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Hài Hước

Chương 44
Lời Hứa Thủy Chung

Lời Hứa Thủy Chung

7.5/10
5843

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 22
Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

7.5/10
6838

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

7.5/10
10609

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Teen

Chương 51
Bướm Báo Thù (Điệp Tử)
7.5/10
6510

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác

Trừng Phạt (Punishment)
7.5/10
11042

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Việt Nam, Truyện Khác

Đời Bình An (1972)
7.5/10
2960

Thể loại: Ngôn Tình

Gái Xấu Công Sở
7.5/10
35481

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love
7.5/10
8837

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác

Hạ Tuyết
8.5/10
5392

Thể loại: Truyện Teen

Nhật ký mang thai khi 17
8.5/10
28029

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Từ Bi Khúc
7.5/10
51538

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Truyện Cung Đấu

Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)
7.5/10
13003

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu, Việt Nam

Tâm Ý Thành
7.5/10
16806

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17
7.5/10
33088

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Truyện Teen, Việt Nam, Truyện Khác

Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003
7.5/10
4541

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)
7.5/10
24287

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chú Hãy Ngủ Với Tôi
7.5/10
48142

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Hài Hước

Lời Hứa Thủy Chung
7.5/10
5843

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc
7.5/10
6838

Thể loại: Ngôn Tình

Làm Dâu Nhà Ma
7.5/10
10609

Thể loại: Linh Dị, Truyện Teen