Tác Giả Trì Đại Tối Cường

Gặp Dịp Thì Chơi

Gặp Dịp Thì Chơi

7.8/10
7017

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó FULL

Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó FULL

7.9/10
2309

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn

Chương 6
Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng FULL

Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng FULL

7.9/10
14892

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Truyện Khác

Chương 12
Bởi Vì Cậu Xấu

Bởi Vì Cậu Xấu

7.5/10
3073

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Bó Hoa Mùa Xuân

Bó Hoa Mùa Xuân

8/10
2647

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn

Chương 7
Kẻ Thắng Cuộc

Kẻ Thắng Cuộc

8.1/10
7497

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 97
Người Thắng Cuộc

Người Thắng Cuộc

8.1/10
30998

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
Chân Tâm Thác Phó

Chân Tâm Thác Phó

10.3/10
17681

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Đoản Văn

Chương 27
Sắc Dịch Huân Tâm

Sắc Dịch Huân Tâm

7.5/10
45993

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 93
Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật

Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật

7.5/10
18060

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 69
ABO

ABO

7.5/10
29806

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 42
[Đam Mỹ] Thầm Mến

[Đam Mỹ] Thầm Mến

7.5/10
36959

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 51
Chú

Chú

7.5/10
68181

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 56
Tay Chơi

Tay Chơi

7.5/10
62327

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 71
Ngồi Yên, Tôi Tự

Ngồi Yên, Tôi Tự

9.2/10
45836

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Hài Hước

Chương 37
Hai Minh Tinh

Hai Minh Tinh

7.5/10
20606

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 58
Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa

Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa

7.5/10
1797

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn

Chương 2
Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ

Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ

7.5/10
2004

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn

Chương 2
Gặp Dịp Thì Chơi
7.8/10
7017

Thể loại: Đam Mỹ

Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó FULL
7.9/10
2309

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn

Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng FULL
7.9/10
14892

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Truyện Khác

Bởi Vì Cậu Xấu
7.5/10
3073

Thể loại: Đam Mỹ

Bó Hoa Mùa Xuân
8/10
2647

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn

Kẻ Thắng Cuộc
8.1/10
7497

Thể loại: Đam Mỹ

Người Thắng Cuộc
8.1/10
30998

Thể loại: Đam Mỹ

Chân Tâm Thác Phó
10.3/10
17681

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Đoản Văn

Sắc Dịch Huân Tâm
7.5/10
45993

Thể loại: Đam Mỹ

Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật
7.5/10
18060

Thể loại: Đam Mỹ

ABO
7.5/10
29806

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

[Đam Mỹ] Thầm Mến
7.5/10
36959

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chú
7.5/10
68181

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Tay Chơi
7.5/10
62327

Thể loại: Đam Mỹ

Ngồi Yên, Tôi Tự
9.2/10
45836

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Hài Hước

Hai Minh Tinh
7.5/10
20606

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa
7.5/10
1797

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn

Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ
7.5/10
2004

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn