Tác Giả Trần Thanh Vân

Vạn Độc Quỹ Môn FULL

Vạn Độc Quỹ Môn FULL

7.7/10
13520

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 188
Vong Mệnh Thiên Nhai

Vong Mệnh Thiên Nhai

8.5/10
11027

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 31
Đoạt Hồn Tuyệt Cung

Đoạt Hồn Tuyệt Cung

8.5/10
18005

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Xích Bát Vô Tình

Xích Bát Vô Tình

8.5/10
18826

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 42
U Vương Quỷ Điện

U Vương Quỷ Điện

8.5/10
15023

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Tàng Long Đỉnh

Tàng Long Đỉnh

8.5/10
34978

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 96
Độc Thủ Phật Tâm (Ma Chưởng Ân Cừu)

Độc Thủ Phật Tâm (Ma Chưởng Ân Cừu)

8.5/10
28142

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 89
Thiết Thư Trúc Kiếm

Thiết Thư Trúc Kiếm

7.5/10
25093

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 87
Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

7.5/10
18167

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 128
Thủy Tinh Cầu

Thủy Tinh Cầu

7.5/10
17398

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 110
Thái Dương Huyền Công

Thái Dương Huyền Công

7.5/10
10580

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Trường Kiếm Tương Tư

Trường Kiếm Tương Tư

7.5/10
19937

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 74
Thất Sát Lệnh

Thất Sát Lệnh

7.5/10
8712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Quỷ Kiếm Vương

Quỷ Kiếm Vương

7.5/10
10776

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 37
Sanh Tử Kiều

Sanh Tử Kiều

7.5/10
9108

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 57
Ngũ Long Tuyệt Mệnh

Ngũ Long Tuyệt Mệnh

7.5/10
9363

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Lư Sơn Kỳ Nữ

Lư Sơn Kỳ Nữ

7.5/10
10423

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 53
Kim Bút Thần Hiệp

Kim Bút Thần Hiệp

7.5/10
5469

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16
Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng

Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng

7.5/10
18780

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 51
Kim Bài Sách Hồn Lệnh

Kim Bài Sách Hồn Lệnh

7.5/10
10943

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 55
Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi

Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi

7.5/10
7530

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

7.5/10
23007

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 88
Huyết Thù Sát Lệnh

Huyết Thù Sát Lệnh

7.5/10
8727

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 30
Huyết Ảnh Ma Tôn

Huyết Ảnh Ma Tôn

7.5/10
10216

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 27
Hắc Nho

Hắc Nho

7.5/10
36249

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 116
Hóa Huyết Thần Công

Hóa Huyết Thần Công

7.5/10
22410

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 115
Đề Ấn Giang Hồ

Đề Ấn Giang Hồ

7.5/10
19929

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 95
Đoạt Hồn Chung

Đoạt Hồn Chung

7.5/10
9703

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 38
Đạo Ma Nhị Đế

Đạo Ma Nhị Đế

7.5/10
26645

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 117
Độc Hồ Điệp

Độc Hồ Điệp

7.5/10
8276

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Độc Thủ Phật Tâm

Độc Thủ Phật Tâm

7.5/10
10344

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 88
Cữu U Ma Động

Cữu U Ma Động

7.5/10
14791

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Thần Long Cửu Chuyển

Thần Long Cửu Chuyển

7.5/10
9569

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Bạch Các Môn

Bạch Các Môn

7.5/10
7006

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 23
Bạch Cốt U Linh

Bạch Cốt U Linh

7.5/10
10312

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Ảo Ma Bộ Pháp

Ảo Ma Bộ Pháp

7.5/10
15052

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Càn Khôn Tuyệt Pháp

Càn Khôn Tuyệt Pháp

7.5/10
10277

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Án Trì Truy Xứ

Án Trì Truy Xứ

7.5/10
14228

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Chương 54
Bí Thư Tiên Kiếm

Bí Thư Tiên Kiếm

7.5/10
4121

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Âm Dương Quái Diện

Âm Dương Quái Diện

7.5/10
10991

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Âm Dương Thần Chưởng

Âm Dương Thần Chưởng

7.5/10
6464

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 17
Huyết Y Kỳ Thư

Huyết Y Kỳ Thư

7.5/10
31486

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Chương 94
Vạn Độc Quỹ Môn FULL
7.7/10
13520

Thể loại: Kiếm Hiệp

Vong Mệnh Thiên Nhai
8.5/10
11027

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đoạt Hồn Tuyệt Cung
8.5/10
18005

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xích Bát Vô Tình
8.5/10
18826

Thể loại: Kiếm Hiệp

U Vương Quỷ Điện
8.5/10
15023

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tàng Long Đỉnh
8.5/10
34978

Thể loại: Kiếm Hiệp

Độc Thủ Phật Tâm (Ma Chưởng Ân Cừu)
8.5/10
28142

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiết Thư Trúc Kiếm
7.5/10
25093

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký
7.5/10
18167

Thể loại: Ngôn Tình

Thủy Tinh Cầu
7.5/10
17398

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thái Dương Huyền Công
7.5/10
10580

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trường Kiếm Tương Tư
7.5/10
19937

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Sát Lệnh
7.5/10
8712

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quỷ Kiếm Vương
7.5/10
10776

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sanh Tử Kiều
7.5/10
9108

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ngũ Long Tuyệt Mệnh
7.5/10
9363

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lư Sơn Kỳ Nữ
7.5/10
10423

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Bút Thần Hiệp
7.5/10
5469

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng
7.5/10
18780

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Bài Sách Hồn Lệnh
7.5/10
10943

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi
7.5/10
7530

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký
7.5/10
23007

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Thù Sát Lệnh
7.5/10
8727

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Ảnh Ma Tôn
7.5/10
10216

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hắc Nho
7.5/10
36249

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hóa Huyết Thần Công
7.5/10
22410

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đề Ấn Giang Hồ
7.5/10
19929

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đoạt Hồn Chung
7.5/10
9703

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đạo Ma Nhị Đế
7.5/10
26645

Thể loại: Kiếm Hiệp

Độc Hồ Điệp
7.5/10
8276

Thể loại: Kiếm Hiệp

Độc Thủ Phật Tâm
7.5/10
10344

Thể loại: Kiếm Hiệp

Cữu U Ma Động
7.5/10
14791

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Long Cửu Chuyển
7.5/10
9569

Thể loại: Kiếm Hiệp

Bạch Các Môn
7.5/10
7006

Thể loại: Kiếm Hiệp

Bạch Cốt U Linh
7.5/10
10312

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ảo Ma Bộ Pháp
7.5/10
15052

Thể loại: Kiếm Hiệp

Càn Khôn Tuyệt Pháp
7.5/10
10277

Thể loại: Kiếm Hiệp

Án Trì Truy Xứ
7.5/10
14228

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Bí Thư Tiên Kiếm
7.5/10
4121

Thể loại: Kiếm Hiệp

Âm Dương Quái Diện
7.5/10
10991

Thể loại: Kiếm Hiệp

Âm Dương Thần Chưởng
7.5/10
6464

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Y Kỳ Thư
7.5/10
31486

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Kiếm Hiệp