Tác Giả Tiêu Đường Đông Qua

Nghịch Lý Tốc Độ FULL

Nghịch Lý Tốc Độ FULL

7.9/10
15794

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 69
Thương Khung Chi Thượng

Thương Khung Chi Thượng

7/10
4398

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Phi Trần FULL

Phi Trần FULL

7.9/10
22074

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 91
Cuồng Sóng

Cuồng Sóng

7.6/10
6408

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 51
Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa

Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa

7.3/10
5866

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
Mạnh Mẽ Công Thủ

Mạnh Mẽ Công Thủ

7.3/10
7909

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 128
Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

9/10
29553

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 102
Thăng Chức Toàn Diện

Thăng Chức Toàn Diện

7.5/10
17837

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Võng Du

Chương 62
Tuyệt Xử Phùng Sinh

Tuyệt Xử Phùng Sinh

7.5/10
62371

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 100
Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

7.5/10
7044

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 26
Rượu Chàng Tiên

Rượu Chàng Tiên

7.5/10
29297

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 79
Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

7.5/10
47896

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 94
Cạnh Kiếm Chi Phong

Cạnh Kiếm Chi Phong

7.5/10
56195

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 92
Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

7.5/10
75595

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 89
Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

7.5/10
16731

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 86
Yến Diêu Vân

Yến Diêu Vân

7.5/10
4249

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn

Chương 10
Tịch Chiếu Huề Phương Điện

Tịch Chiếu Huề Phương Điện

7.5/10
12890

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 51
Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

7.5/10
60065

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 85
Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

7.5/10
16884

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám

Chương 64
Đôi Bờ Vực Thẳm

Đôi Bờ Vực Thẳm

7.5/10
27564

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 80
Dạ Sắc Biên Duyên

Dạ Sắc Biên Duyên

7.5/10
17156

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 79
Đế Quốc Bóng Tối

Đế Quốc Bóng Tối

7.5/10
17496

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 81
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

7.5/10
37248

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 69
Nghịch Lý Tốc Độ FULL
7.9/10
15794

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thương Khung Chi Thượng
7/10
4398

Thể loại: Đam Mỹ

Phi Trần FULL
7.9/10
22074

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Cuồng Sóng
7.6/10
6408

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa
7.3/10
5866

Thể loại: Đam Mỹ

Mạnh Mẽ Công Thủ
7.3/10
7909

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi
9/10
29553

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn

Thăng Chức Toàn Diện
7.5/10
17837

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Võng Du

Tuyệt Xử Phùng Sinh
7.5/10
62371

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu
7.5/10
7044

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Rượu Chàng Tiên
7.5/10
29297

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Tại Sao Anh Lại Thích Tôi
7.5/10
47896

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cạnh Kiếm Chi Phong
7.5/10
56195

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi
7.5/10
75595

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
7.5/10
16731

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Yến Diêu Vân
7.5/10
4249

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn

Tịch Chiếu Huề Phương Điện
7.5/10
12890

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi
7.5/10
60065

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)
7.5/10
16884

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám

Đôi Bờ Vực Thẳm
7.5/10
27564

Thể loại: Đam Mỹ

Dạ Sắc Biên Duyên
7.5/10
17156

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Đế Quốc Bóng Tối
7.5/10
17496

Thể loại: Đam Mỹ

Sách Đạn Tinh Anh
7.5/10
37248

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh