Tác Giả Thập Tứ Khuyết

Họa Quốc - Tập 1

Họa Quốc - Tập 1

8.5/10
78555

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 100
Nghìn Năm

Nghìn Năm

8.5/10
17027

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Đồ Bích

Đồ Bích

8.5/10
13288

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Mật Thám Thiếu Niên

Mật Thám Thiếu Niên

8.5/10
12421

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 119
Thần tiên tỷ tỷ

Thần tiên tỷ tỷ

8.5/10
4909

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Thượng Thượng Thiêm

Thượng Thượng Thiêm

8.5/10
5203

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Trúc mã không thanh mai

Trúc mã không thanh mai

8.5/10
17139

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Thất Dạ Đàm

Thất Dạ Đàm

8.5/10
10329

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
Họa Quốc

Họa Quốc

7.5/10
65198

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 100
Chờ Đợi Thời Gian Được Bên Nhau

Chờ Đợi Thời Gian Được Bên Nhau

7.5/10
5021

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tiết · Mê

Tiết · Mê

7.5/10
2663

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 8
Bên Kia Cánh Đồng Lúa Mì

Bên Kia Cánh Đồng Lúa Mì

7.5/10
3291

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Thượng Thượng Ký

Thượng Thượng Ký

7.5/10
10897

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 25
Lưu Quang Dạ Tuyết

Lưu Quang Dạ Tuyết

7.5/10
13211

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 22
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

7.5/10
8800

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Mật Thám Thiếu Niên

Mật Thám Thiếu Niên

7.5/10
9398

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Hài Hước, Kiếm Hiệp

Chương 32
Tiên Lôi Cuồn Cuộn Đến

Tiên Lôi Cuồn Cuộn Đến

7.5/10
14358

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 53
Họa Quốc - Tập 1
8.5/10
78555

Thể loại: Ngôn Tình

Nghìn Năm
8.5/10
17027

Thể loại: Ngôn Tình

Đồ Bích
8.5/10
13288

Thể loại: Ngôn Tình

Mật Thám Thiếu Niên
8.5/10
12421

Thể loại: Ngôn Tình

Thần tiên tỷ tỷ
8.5/10
4909

Thể loại: Ngôn Tình

Thượng Thượng Thiêm
8.5/10
5203

Thể loại: Ngôn Tình

Trúc mã không thanh mai
8.5/10
17139

Thể loại: Ngôn Tình

Thất Dạ Đàm
8.5/10
10329

Thể loại: Truyện Khác

Họa Quốc
7.5/10
65198

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chờ Đợi Thời Gian Được Bên Nhau
7.5/10
5021

Thể loại: Ngôn Tình

Tiết · Mê
7.5/10
2663

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Bên Kia Cánh Đồng Lúa Mì
7.5/10
3291

Thể loại: Ngôn Tình

Thượng Thượng Ký
7.5/10
10897

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Lưu Quang Dạ Tuyết
7.5/10
13211

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Rừng Hổ Phách
7.5/10
8800

Thể loại: Ngôn Tình

Mật Thám Thiếu Niên
7.5/10
9398

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Hài Hước, Kiếm Hiệp

Tiên Lôi Cuồn Cuộn Đến
7.5/10
14358

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn