Tác Giả Thập Thanh Yểu

Giấy Trắng Và Thích FULL

Giấy Trắng Và Thích FULL

7.9/10
1709

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 2
Dưới Biển Có Sao Không FULL

Dưới Biển Có Sao Không FULL

7.9/10
2591

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, Truyện Khác

Chương 10
Chấp Niệm Tương Ngộ

Chấp Niệm Tương Ngộ

7.5/10
14543

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 109
Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip FULL

Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip FULL

7.6/10
46193

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 167
Tư Hôn Mật Ái - Bà xã VIP

Tư Hôn Mật Ái - Bà xã VIP

8.5/10
160730

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 169
Nhật ký dạy chồng của hổ cái

Nhật ký dạy chồng của hổ cái

8.5/10
10118

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng

Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng

7.5/10
27249

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Khoa Huyễn

Chương 74
Đại Bạo Ngọt

Đại Bạo Ngọt

7.5/10
79378

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 112
Trảm Nam Sắc

Trảm Nam Sắc

8.1/10
556123

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sắc

Chương 268
Du Thái Hoa

Du Thái Hoa

7.5/10
25085

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 47
Ám Dục

Ám Dục

9.2/10
1763665

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 147
Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

7.5/10
90393

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Chương 80
Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

7.5/10
792616

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 476
Thà Đừng Gặp Gỡ

Thà Đừng Gặp Gỡ

7.5/10
342241

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng

Chương 204
Mê Hoặc Song Vương

Mê Hoặc Song Vương

7.5/10
53937

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 111
Cặp Đôi Hoàn Cảnh

Cặp Đôi Hoàn Cảnh

7.5/10
21883

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 32
Một Nửa Yêu Thương

Một Nửa Yêu Thương

7.5/10
13212

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 21
Nhã Ái Thành Tính

Nhã Ái Thành Tính

7.5/10
173701

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 174
Phu Quân Nhà Ta Là Thủ Phụ

Phu Quân Nhà Ta Là Thủ Phụ

7.5/10
3658

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

8.4/10
479424

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 245
Giả Yêu Làm Thật

Giả Yêu Làm Thật

7.5/10
381080

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 220
Tư Hôn Chi Boss VIP Lão Bà

Tư Hôn Chi Boss VIP Lão Bà

7.5/10
1484

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Phu Thê Triền

Phu Thê Triền

7.5/10
21129

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 53
Giả Yêu Thành Thật

Giả Yêu Thành Thật

7.5/10
159108

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 220
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

7.5/10
644192

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 183
Lập Thệ Thành Yêu

Lập Thệ Thành Yêu

7.5/10
149684

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 14
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

7.5/10
258402

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 163
Giấy Trắng Và Thích FULL
7.9/10
1709

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Dưới Biển Có Sao Không FULL
7.9/10
2591

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, Truyện Khác

Chấp Niệm Tương Ngộ
7.5/10
14543

Thể loại: Ngôn Tình

Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip FULL
7.6/10
46193

Thể loại: Ngôn Tình

Tư Hôn Mật Ái - Bà xã VIP
8.5/10
160730

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật ký dạy chồng của hổ cái
8.5/10
10118

Thể loại: Ngôn Tình

Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng
7.5/10
27249

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Khoa Huyễn

Đại Bạo Ngọt
7.5/10
79378

Thể loại: Ngôn Tình

Trảm Nam Sắc
8.1/10
556123

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sắc

Du Thái Hoa
7.5/10
25085

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ám Dục
9.2/10
1763665

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị

Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống
7.5/10
90393

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Sắc Đẹp Khó Cưỡng
7.5/10
792616

Thể loại: Ngôn Tình

Thà Đừng Gặp Gỡ
7.5/10
342241

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng

Mê Hoặc Song Vương
7.5/10
53937

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Cặp Đôi Hoàn Cảnh
7.5/10
21883

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Một Nửa Yêu Thương
7.5/10
13212

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nhã Ái Thành Tính
7.5/10
173701

Thể loại: Ngôn Tình

Phu Quân Nhà Ta Là Thủ Phụ
7.5/10
3658

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín
8.4/10
479424

Thể loại: Ngôn Tình

Giả Yêu Làm Thật
7.5/10
381080

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Tư Hôn Chi Boss VIP Lão Bà
7.5/10
1484

Thể loại: Ngôn Tình

Phu Thê Triền
7.5/10
21129

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Giả Yêu Thành Thật
7.5/10
159108

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chìm Trong Cuộc Yêu
7.5/10
644192

Thể loại: Ngôn Tình

Lập Thệ Thành Yêu
7.5/10
149684

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Dục Vọng Đen Tối
7.5/10
258402

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Đô Thị