Tác Giả Thanh Sắc Vũ Dực

Rồng Xuất Hiện Nhớ Chú Ý!! FULL

Rồng Xuất Hiện Nhớ Chú Ý!! FULL

7.8/10
4741

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 50
Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư

Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư

7.8/10
7395

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 90
Bọn Họ Đều Nói Tôi Gặp Quỷ

Bọn Họ Đều Nói Tôi Gặp Quỷ

7.5/10
2913

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Linh Dị

Chương 26
Quỷ Vực Vạn Nhân Mê

Quỷ Vực Vạn Nhân Mê

7.6/10
2378

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 30
Sổ Tay Phá Hủy Cốt Truyện Mary Sue

Sổ Tay Phá Hủy Cốt Truyện Mary Sue

7.3/10
14502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Đô Thị

Chương 159
Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên

Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên

7.2/10
3112

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 38
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù FULL

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù FULL

7/10
9907

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 62
Văn Án Tinh Tế Tu Yêu FULL

Văn Án Tinh Tế Tu Yêu FULL

7.8/10
14143

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 98
Ta Tu Tiên Trong Trò Chơi

Ta Tu Tiên Trong Trò Chơi

7.1/10
2003

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Võng Du, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 22
Mã Qr Năng Lượng Cao

Mã Qr Năng Lượng Cao

7.5/10
3505

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 78
Tinh Tế Tu Yêu

Tinh Tế Tu Yêu

10/10
24630

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 98
Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên

Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên

8.2/10
25692

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 125
Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Ma Tôn Cũng Muốn Biết

9.1/10
47352

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 80
Tôi Chờ Em Dưới Vực Sâu

Tôi Chờ Em Dưới Vực Sâu

7.5/10
12936

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 37
Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

7.5/10
21767

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 70
Hệ Thống Đang Cộng Hưởng

Hệ Thống Đang Cộng Hưởng

9.3/10
15219

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 84
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù (Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù (Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)

7.5/10
16547

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 60
Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

7.5/10
33375

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 78
Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

7.5/10
17600

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Truyện Cung Đấu

Chương 64
Nữ Vương Dẫm Đạp Anh Đi

Nữ Vương Dẫm Đạp Anh Đi

7.5/10
15472

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 57
Trọng Sinh Chi Bản Tính

Trọng Sinh Chi Bản Tính

7.5/10
48640

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 76
Rồng Xuất Hiện Nhớ Chú Ý!! FULL
7.8/10
4741

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư
7.8/10
7395

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Bọn Họ Đều Nói Tôi Gặp Quỷ
7.5/10
2913

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Linh Dị

Quỷ Vực Vạn Nhân Mê
7.6/10
2378

Thể loại: Đam Mỹ

Sổ Tay Phá Hủy Cốt Truyện Mary Sue
7.3/10
14502

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Đô Thị

Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên
7.2/10
3112

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù FULL
7/10
9907

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Văn Án Tinh Tế Tu Yêu FULL
7.8/10
14143

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Ta Tu Tiên Trong Trò Chơi
7.1/10
2003

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Võng Du, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Mã Qr Năng Lượng Cao
7.5/10
3505

Thể loại: Đam Mỹ

Tinh Tế Tu Yêu
10/10
24630

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên
8.2/10
25692

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ma Tôn Cũng Muốn Biết
9.1/10
47352

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Tôi Chờ Em Dưới Vực Sâu
7.5/10
12936

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật
7.5/10
21767

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Hệ Thống Đang Cộng Hưởng
9.3/10
15219

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù (Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)
7.5/10
16547

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân
7.5/10
33375

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ

Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng
7.5/10
17600

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Truyện Cung Đấu

Nữ Vương Dẫm Đạp Anh Đi
7.5/10
15472

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Bản Tính
7.5/10
48640

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh