Tác Giả OtakuAnime

(12 Chòm Sao) Năm Tháng Học Trò

(12 Chòm Sao) Năm Tháng Học Trò

8.5/10
5387

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 8
Charlie Bone và Hiệp sĩ đỏ (Tập 8)

Charlie Bone và Hiệp sĩ đỏ (Tập 8)

8.5/10
6801

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 27
Charlie Bone và cái bóng xứ Badlock (Tập 7)

Charlie Bone và cái bóng xứ Badlock (Tập 7)

8.5/10
5910

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 24
Charlie Bone và sói hoang (Tập 6)

Charlie Bone và sói hoang (Tập 6)

8.5/10
5538

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 21
Charlie Bone và nhà vua ẩn mình (Tập 5)

Charlie Bone và nhà vua ẩn mình (Tập 5)

8.5/10
6830

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 28
Charlie Bone và lâu đài gương (Tập 4)

Charlie Bone và lâu đài gương (Tập 4)

8.5/10
5723

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 21
Charlie Bone và cậu bé vô hình (Tập 3)

Charlie Bone và cậu bé vô hình (Tập 3)

8.5/10
2001

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 11
Charlie Bone và Quả cầu xoắn thời gian (Tập 2)

Charlie Bone và Quả cầu xoắn thời gian (Tập 2)

8.5/10
2885

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 21
Charlie Bone lúc nửa đêm (Tập 1)

Charlie Bone lúc nửa đêm (Tập 1)

8.5/10
10011

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 26
Điều Giáo Em Từ Nhỏ

Điều Giáo Em Từ Nhỏ

7.5/10
7152

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 7
Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!

Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!

7.5/10
14199

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 63
Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ

7.5/10
3794

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 22
Vương Quốc Bí Ẩn

Vương Quốc Bí Ẩn

7.5/10
3586

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 17
Charlie Bone 1: Lúc Nửa Đêm

Charlie Bone 1: Lúc Nửa Đêm

7.5/10
14810

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 164
Charlie Bone 2: Charlie Bone Và Quả Cầu Xoắn Thời Gian

Charlie Bone 2: Charlie Bone Và Quả Cầu Xoắn Thời Gian

7.5/10
6037

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 35
Charlie Bone 3: Charlie Bone Và Cậu Bé Vô Hình

Charlie Bone 3: Charlie Bone Và Cậu Bé Vô Hình

7.5/10
2839

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 13
Charlie Bone 4: Charlie Bone Và Lâu Đài Gương

Charlie Bone 4: Charlie Bone Và Lâu Đài Gương

7.5/10
2791

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 13
Charlie Bone 5: Charlie Bone Và Nhà Vua Ẩn Mình

Charlie Bone 5: Charlie Bone Và Nhà Vua Ẩn Mình

7.5/10
3569

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 21
Charlie Bone 6: Charlie Bone Và Sói Hoang

Charlie Bone 6: Charlie Bone Và Sói Hoang

7.5/10
3024

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 17
Charlie Bone 7: Charlie Bone Và Cái Bóng Xứ Badlock

Charlie Bone 7: Charlie Bone Và Cái Bóng Xứ Badlock

7.5/10
3518

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 21
(12 Chòm Sao) Năm Tháng Học Trò
8.5/10
5387

Thể loại: Truyện Teen

Charlie Bone và Hiệp sĩ đỏ (Tập 8)
8.5/10
6801

Thể loại: Huyền Huyễn

Charlie Bone và cái bóng xứ Badlock (Tập 7)
8.5/10
5910

Thể loại: Huyền Huyễn

Charlie Bone và sói hoang (Tập 6)
8.5/10
5538

Thể loại: Huyền Huyễn

Charlie Bone và nhà vua ẩn mình (Tập 5)
8.5/10
6830

Thể loại: Huyền Huyễn

Charlie Bone và lâu đài gương (Tập 4)
8.5/10
5723

Thể loại: Huyền Huyễn

Charlie Bone và cậu bé vô hình (Tập 3)
8.5/10
2001

Thể loại: Huyền Huyễn

Charlie Bone và Quả cầu xoắn thời gian (Tập 2)
8.5/10
2885

Thể loại: Huyền Huyễn

Charlie Bone lúc nửa đêm (Tập 1)
8.5/10
10011

Thể loại: Huyền Huyễn

Điều Giáo Em Từ Nhỏ
7.5/10
7152

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!
7.5/10
14199

Thể loại: Truyện Teen

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ
7.5/10
3794

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Vương Quốc Bí Ẩn
7.5/10
3586

Thể loại: Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Charlie Bone 1: Lúc Nửa Đêm
7.5/10
14810

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Charlie Bone 2: Charlie Bone Và Quả Cầu Xoắn Thời Gian
7.5/10
6037

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Charlie Bone 3: Charlie Bone Và Cậu Bé Vô Hình
7.5/10
2839

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Charlie Bone 4: Charlie Bone Và Lâu Đài Gương
7.5/10
2791

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Charlie Bone 5: Charlie Bone Và Nhà Vua Ẩn Mình
7.5/10
3569

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Charlie Bone 6: Charlie Bone Và Sói Hoang
7.5/10
3024

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Charlie Bone 7: Charlie Bone Và Cái Bóng Xứ Badlock
7.5/10
3518

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền Huyễn