Tác Giả Mang Quả Nhãn Kính Nương

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Lão Đại

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Lão Đại

7.4/10
13562

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 43
Tống Tiên Hành

Tống Tiên Hành

7.9/10
3348

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 122
Hết Mực Yêu Chiều FULL

Hết Mực Yêu Chiều FULL

7.1/10
31708

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 34
Cô Luật Sư Xinh Đẹp Và Tổng Tài Lạnh Lùng

Cô Luật Sư Xinh Đẹp Và Tổng Tài Lạnh Lùng

5.8/10
60613

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!

Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!

5.2/10
25983

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 103
Thanh Phong Tu Tiên Lục

Thanh Phong Tu Tiên Lục

8.5/10
16217

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 90
Ảnh Ma Dị Nhân

Ảnh Ma Dị Nhân

7.5/10
1618

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Truyện Sắc, Truyện Cung Đấu, Đô Thị, Linh Dị, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 2
Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

7.5/10
1808

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chương 5
Thâu Bất Tẩu Đích Bảo Thạch

Thâu Bất Tẩu Đích Bảo Thạch

7.5/10
3350

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 17
Thần Vô Chi Tế

Thần Vô Chi Tế

7.5/10
9783

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 82
Vương Công Quý Tộc

Vương Công Quý Tộc

7.5/10
11296

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Thần Vô Chi Nguyệt

Thần Vô Chi Nguyệt

7.5/10
11596

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Võng Du

Chương 80
Nhân Ngư

Nhân Ngư

7.5/10
5606

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Lão Đại
7.4/10
13562

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Tống Tiên Hành
7.9/10
3348

Thể loại: Huyền Huyễn

Hết Mực Yêu Chiều FULL
7.1/10
31708

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Cô Luật Sư Xinh Đẹp Và Tổng Tài Lạnh Lùng
5.8/10
60613

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!
5.2/10
25983

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Thanh Phong Tu Tiên Lục
8.5/10
16217

Thể loại: Tiên Hiệp

Ảnh Ma Dị Nhân
7.5/10
1618

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Truyện Sắc, Truyện Cung Đấu, Đô Thị, Linh Dị, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!
7.5/10
1808

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Thâu Bất Tẩu Đích Bảo Thạch
7.5/10
3350

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Thần Vô Chi Tế
7.5/10
9783

Thể loại: Đam Mỹ

Vương Công Quý Tộc
7.5/10
11296

Thể loại: Đam Mỹ

Thần Vô Chi Nguyệt
7.5/10
11596

Thể loại: Võng Du

Nhân Ngư
7.5/10
5606

Thể loại: Ngôn Tình