Tác Giả Lục Nguyên Vu Viên

Hạo Lỗi Thú Một Sừng

Hạo Lỗi Thú Một Sừng

7.1/10
1503

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói

Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói

8.5/10
34564

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 11
Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

8.5/10
43326

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Tiểu Muội Đừng Sợ

Tiểu Muội Đừng Sợ

8.5/10
12568

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

8.5/10
16415

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Nam Sủng Của Tiểu Thư

Nam Sủng Của Tiểu Thư

8.5/10
28475

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

8.5/10
11554

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

8.5/10
30676

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

8.5/10
11665

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tà Y

Tà Y

7.5/10
77667

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 45
Bí Mật Độc Quyền

Bí Mật Độc Quyền

7.5/10
117984

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Trọng Sinh

Chương 13
Nữ Nô Của Bá Chủ

Nữ Nô Của Bá Chủ

7.5/10
16832

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 13
Nam Sủng Của Tiểu Thư

Nam Sủng Của Tiểu Thư

8.7/10
40696

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 13
Trung Khuyển Cắn Ngược

Trung Khuyển Cắn Ngược

7.5/10
13409

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Thiếu Gia Ác Ma

Thiếu Gia Ác Ma

8.5/10
82074

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 27
Tiểu Dã Phượng Bị Hãn Long Giam Cầm

Tiểu Dã Phượng Bị Hãn Long Giam Cầm

8/10
27177

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 12
Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy

Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy

7.5/10
15625

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 11
Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

7.5/10
12138

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Tướng Quân Không Tốt Truy

Tướng Quân Không Tốt Truy

9/10
26025

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 10
Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

7.5/10
31832

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 12
Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

7.5/10
12417

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 11
Thủy Phù Dung Trong Lòng Liệp Ưng

Thủy Phù Dung Trong Lòng Liệp Ưng

7.8/10
14177

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 11
Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn

Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn

7.9/10
18994

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 13
Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu

Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu

7.5/10
21031

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 10
Tiểu Muội Không Phải Sợ

Tiểu Muội Không Phải Sợ

7.9/10
16475

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 11
Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ

Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ

8.3/10
15813

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 11
Vì Quân Khuynh Thiên Hạ

Vì Quân Khuynh Thiên Hạ

7.5/10
9480

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Liệt Nữ Đấu Phu

Liệt Nữ Đấu Phu

7.5/10
14826

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 11
Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

7.5/10
25835

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 14
Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

7.5/10
35773

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 54
Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

7.5/10
16655

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 13
Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

7.5/10
11763

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 10
Trộm Tặc Làm Càn

Trộm Tặc Làm Càn

7.5/10
17606

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 9
Thật Giả Thiếu Gia

Thật Giả Thiếu Gia

8.8/10
35957

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 10
Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm

Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm

7.5/10
12867

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 11
Ngu Nữ Bắt Chồng

Ngu Nữ Bắt Chồng

7.5/10
20340

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 14
Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

7.5/10
24097

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Tiên Sinh, Cách Xa Tôi Một Chút!

Tiên Sinh, Cách Xa Tôi Một Chút!

7.5/10
35475

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm

Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm

7.5/10
13804

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước

Chương 17
Than Đen Hoàng Hậu

Than Đen Hoàng Hậu

7.5/10
14402

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 10
Âm Mưu Của Cô Ấy

Âm Mưu Của Cô Ấy

7.5/10
35464

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

7.5/10
16257

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

7.5/10
20859

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 9
Chủ Nhân Xin Chào!

Chủ Nhân Xin Chào!

7.5/10
11680

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

7.5/10
18017

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Hạo Lỗi Thú Một Sừng
7.1/10
1503

Thể loại: Đam Mỹ

Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói
8.5/10
34564

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại
8.5/10
43326

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu Muội Đừng Sợ
8.5/10
12568

Thể loại: Ngôn Tình

Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân
8.5/10
16415

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Sủng Của Tiểu Thư
8.5/10
28475

Thể loại: Ngôn Tình

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi
8.5/10
11554

Thể loại: Ngôn Tình

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi
8.5/10
30676

Thể loại: Ngôn Tình

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy
8.5/10
11665

Thể loại: Ngôn Tình

Tà Y
7.5/10
77667

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Bí Mật Độc Quyền
7.5/10
117984

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Trọng Sinh

Nữ Nô Của Bá Chủ
7.5/10
16832

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nam Sủng Của Tiểu Thư
8.7/10
40696

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Trung Khuyển Cắn Ngược
7.5/10
13409

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thiếu Gia Ác Ma
8.5/10
82074

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Tiểu Dã Phượng Bị Hãn Long Giam Cầm
8/10
27177

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy
7.5/10
15625

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Tương Tư Cùng Quân Tuyệt
7.5/10
12138

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tướng Quân Không Tốt Truy
9/10
26025

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư
7.5/10
31832

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi
7.5/10
12417

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Thủy Phù Dung Trong Lòng Liệp Ưng
7.8/10
14177

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn
7.9/10
18994

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu
7.5/10
21031

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Tiểu Muội Không Phải Sợ
7.9/10
16475

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ
8.3/10
15813

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Vì Quân Khuynh Thiên Hạ
7.5/10
9480

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Liệt Nữ Đấu Phu
7.5/10
14826

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!
7.5/10
25835

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
7.5/10
35773

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ
7.5/10
16655

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy
7.5/10
11763

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Trộm Tặc Làm Càn
7.5/10
17606

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Thật Giả Thiếu Gia
8.8/10
35957

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm
7.5/10
12867

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Ngu Nữ Bắt Chồng
7.5/10
20340

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi
7.5/10
24097

Thể loại: Ngôn Tình

Tiên Sinh, Cách Xa Tôi Một Chút!
7.5/10
35475

Thể loại: Ngôn Tình

Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm
7.5/10
13804

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước

Than Đen Hoàng Hậu
7.5/10
14402

Thể loại: Xuyên Không

Âm Mưu Của Cô Ấy
7.5/10
35464

Thể loại: Ngôn Tình

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh
7.5/10
16257

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?
7.5/10
20859

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chủ Nhân Xin Chào!
7.5/10
11680

Thể loại: Ngôn Tình

Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa
7.5/10
18017

Thể loại: Ngôn Tình