Tác Giả Minh Tinh Sao Hỏa

Cô Học Trò Đào Hoa Các Cô Giáo Si Tình FULL

Cô Học Trò Đào Hoa Các Cô Giáo Si Tình FULL

7.7/10
1872

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 28
Hệ Liệt Nhà Của Ta Nữ Nhân Lớn Nhất FULL

Hệ Liệt Nhà Của Ta Nữ Nhân Lớn Nhất FULL

7.7/10
18157

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 30
Tiểu Tiền Nô Của Cổ Thần

Tiểu Tiền Nô Của Cổ Thần

8.5/10
13558

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Ương Ngạnh Thiên Tuế

Ương Ngạnh Thiên Tuế

8.5/10
11755

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

8.5/10
38126

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về

Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về

8.5/10
10848

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Hàm Thê Tiền Đa Đa

Hàm Thê Tiền Đa Đa

8.5/10
3858

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đế Bản Bạc Hạnh

Đế Bản Bạc Hạnh

8.5/10
4510

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đổi 1 Người Vợ Hiền

Đổi 1 Người Vợ Hiền

8.5/10
40405

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Dạy dỗ tiểu mẹ mễ

Dạy dỗ tiểu mẹ mễ

8.5/10
3717

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Ngự hoàng

Ngự hoàng

8.5/10
4772

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi

Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi

8.5/10
3719

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Tình Nhân Của Vua

Tình Nhân Của Vua

7.5/10
11211

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 10
Nịnh Thần Vô Lương

Nịnh Thần Vô Lương

7.5/10
3839

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về (Mượn Phúc Buộc Phu Hồi)

Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về (Mượn Phúc Buộc Phu Hồi)

7.5/10
7809

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Chia Tay Vạn Tuế

Chia Tay Vạn Tuế

7.5/10
9075

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bồi Thường Ông Chủ

Bồi Thường Ông Chủ

7.5/10
8858

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Chuột Túi Lão Ba

Chuột Túi Lão Ba

7.5/10
6711

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi

Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi

7.5/10
7731

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Tình Phu Gây Lầm Lỗi

Tình Phu Gây Lầm Lỗi

7.5/10
15215

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 10
Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

7.5/10
14516

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 30
Thà Làm Đãng Phụ

Thà Làm Đãng Phụ

7.5/10
17764

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 31
Vô Dụng Tình Thánh

Vô Dụng Tình Thánh

7.5/10
5045

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Nữ Phúc Khí Của Tửu Vương

Nữ Phúc Khí Của Tửu Vương

7.5/10
5023

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Hải Vương

Hải Vương

7.5/10
4364

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Hàm Thê Tiền Đa Đa

Hàm Thê Tiền Đa Đa

7.5/10
5858

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Người Hầu Của Đại Ma Vương

Người Hầu Của Đại Ma Vương

7.5/10
44889

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Hoàng Thượng Tình Nhân

Hoàng Thượng Tình Nhân

7.5/10
3490

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

7.5/10
9618

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Chương 10
Đế Vương Bạc Tình

Đế Vương Bạc Tình

7.5/10
6120

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Lão Công Bất Chính

Lão Công Bất Chính

7.5/10
9928

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Cắt Được Ác Phu

Cắt Được Ác Phu

7.5/10
4697

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Kim Cương Cấp Phá Sản Nữ

Kim Cương Cấp Phá Sản Nữ

7.5/10
4187

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đổi Một Người Vợ Hiền

Đổi Một Người Vợ Hiền

7.5/10
22375

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 11
Hỉ Oa

Hỉ Oa

7.5/10
9541

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 26
Không Phụ Trách Vợ Trước

Không Phụ Trách Vợ Trước

7.5/10
8486

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Kim Cương Tình Nhân

Kim Cương Tình Nhân

7.5/10
5997

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 10
Hưu Điệu Tổng Tài

Hưu Điệu Tổng Tài

7.5/10
9337

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Người Chồng Bị Vứt Bỏ

Người Chồng Bị Vứt Bỏ

7.5/10
11799

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 10
Cô Học Trò Đào Hoa Các Cô Giáo Si Tình FULL
7.7/10
1872

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Hệ Liệt Nhà Của Ta Nữ Nhân Lớn Nhất FULL
7.7/10
18157

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Tiểu Tiền Nô Của Cổ Thần
8.5/10
13558

Thể loại: Ngôn Tình

Ương Ngạnh Thiên Tuế
8.5/10
11755

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ
8.5/10
38126

Thể loại: Ngôn Tình

Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về
8.5/10
10848

Thể loại: Ngôn Tình

Hàm Thê Tiền Đa Đa
8.5/10
3858

Thể loại: Ngôn Tình

Đế Bản Bạc Hạnh
8.5/10
4510

Thể loại: Ngôn Tình

Đổi 1 Người Vợ Hiền
8.5/10
40405

Thể loại: Ngôn Tình

Dạy dỗ tiểu mẹ mễ
8.5/10
3717

Thể loại: Ngôn Tình

Ngự hoàng
8.5/10
4772

Thể loại: Ngôn Tình

Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi
8.5/10
3719

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Nhân Của Vua
7.5/10
11211

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Nịnh Thần Vô Lương
7.5/10
3839

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về (Mượn Phúc Buộc Phu Hồi)
7.5/10
7809

Thể loại: Ngôn Tình

Chia Tay Vạn Tuế
7.5/10
9075

Thể loại: Ngôn Tình

Bồi Thường Ông Chủ
7.5/10
8858

Thể loại: Ngôn Tình

Chuột Túi Lão Ba
7.5/10
6711

Thể loại: Ngôn Tình

Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi
7.5/10
7731

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Phu Gây Lầm Lỗi
7.5/10
15215

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch
7.5/10
14516

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thà Làm Đãng Phụ
7.5/10
17764

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Vô Dụng Tình Thánh
7.5/10
5045

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Phúc Khí Của Tửu Vương
7.5/10
5023

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Hải Vương
7.5/10
4364

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hàm Thê Tiền Đa Đa
7.5/10
5858

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Người Hầu Của Đại Ma Vương
7.5/10
44889

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàng Thượng Tình Nhân
7.5/10
3490

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm
7.5/10
9618

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Đế Vương Bạc Tình
7.5/10
6120

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Lão Công Bất Chính
7.5/10
9928

Thể loại: Ngôn Tình

Cắt Được Ác Phu
7.5/10
4697

Thể loại: Ngôn Tình

Kim Cương Cấp Phá Sản Nữ
7.5/10
4187

Thể loại: Ngôn Tình

Đổi Một Người Vợ Hiền
7.5/10
22375

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hỉ Oa
7.5/10
9541

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Không Phụ Trách Vợ Trước
7.5/10
8486

Thể loại: Ngôn Tình

Kim Cương Tình Nhân
7.5/10
5997

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Hưu Điệu Tổng Tài
7.5/10
9337

Thể loại: Ngôn Tình

Người Chồng Bị Vứt Bỏ
7.5/10
11799

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị