Tác Giả Long Thất

Chào Mừng Đến Thế Giới Hiện Thực FULL

Chào Mừng Đến Thế Giới Hiện Thực FULL

7/10
1702

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 24
Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao

Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao

7/10
2674

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Điền Văn, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 23
Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn FULL

Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn FULL

7.5/10
10487

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 114
Hậu Cung Của Trẫm Nổi Lửa Rồi

Hậu Cung Của Trẫm Nổi Lửa Rồi

7/10
3865

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 20
Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Sao Bây Giờ

Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Sao Bây Giờ

7.1/10
11231

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 112
Đã Kết Hôn Sau Khi Tỉnh Dậy

Đã Kết Hôn Sau Khi Tỉnh Dậy

7.8/10
7863

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng

Chương 47
Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

9.3/10
45765

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 114
Ngọt, Chính Là Ngắn

Ngọt, Chính Là Ngắn

5.5/10
10851

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn, Đoản Văn

Chương 26
Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

7.5/10
193146

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 122
Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

7.5/10
44499

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 82
Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

7.5/10
151022

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Tiên Hiệp

Chương 224
Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

7.5/10
33916

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 82
Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí

Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí

7.5/10
27128

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 80
Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

7.5/10
34124

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 94
Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

7.5/10
67741

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 91
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

7.5/10
37792

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 89
Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Trùng Sinh Thành Hệ Thống

7.5/10
79696

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 105
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng

Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng

7.5/10
66397

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 102
Chào Mừng Đến Thế Giới Hiện Thực FULL
7/10
1702

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao
7/10
2674

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Điền Văn, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn FULL
7.5/10
10487

Thể loại: Đam Mỹ

Hậu Cung Của Trẫm Nổi Lửa Rồi
7/10
3865

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Sao Bây Giờ
7.1/10
11231

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Đã Kết Hôn Sau Khi Tỉnh Dậy
7.8/10
7863

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn
9.3/10
45765

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Phương Tây, Huyền Huyễn

Ngọt, Chính Là Ngắn
5.5/10
10851

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn, Đoản Văn

Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi
7.5/10
193146

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài
7.5/10
44499

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi
7.5/10
151022

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Tiên Hiệp

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc
7.5/10
33916

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí
7.5/10
27128

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt
7.5/10
34124

Thể loại: Đam Mỹ

Không Yêu Thì Đi Chết Đi!
7.5/10
67741

Thể loại: Đam Mỹ

Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
7.5/10
37792

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Trùng Sinh Thành Hệ Thống
7.5/10
79696

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
7.5/10
66397

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp