Tác Giả Lê Hoa Yên Vũ

[ Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

[ Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

8.5/10
3649

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] - Thảo Long Nương Tử

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] - Thảo Long Nương Tử

8.5/10
3655

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Ngưu Khí Trùng Thiên

Ngưu Khí Trùng Thiên

8.5/10
5556

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 29
Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu

Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu

8.5/10
3233

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Vốn Dê Không Dễ Chọc

Vốn Dê Không Dễ Chọc

8.5/10
3972

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Miên Nguyệt

Miên Nguyệt

7.5/10
4966

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Thái Giám

Thái Giám

7.5/10
28003

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 48
Quả Tử Kì Duyến

Quả Tử Kì Duyến

7.5/10
3144

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 11
Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )

Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )

7.5/10
9150

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

7.5/10
3587

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 11
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

7.5/10
3064

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 12
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Chí Ái

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Chí Ái

7.5/10
5745

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 36
Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

7.5/10
12527

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 55
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa

7.5/10
3143

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 11
Trường Công

Trường Công

7.5/10
11578

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Lưu Kim Tuế Nguyệt

Lưu Kim Tuế Nguyệt

7.5/10
2847

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 13
Bức Nam Vi Thê

Bức Nam Vi Thê

7.5/10
4232

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 16
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử

7.5/10
3104

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 13
Lão Bà Nô

Lão Bà Nô

7.5/10
3404

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 9
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

7.5/10
3197

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 12
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Lưu Manh Thỏ Dữ Oa Biên Thảo

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Lưu Manh Thỏ Dữ Oa Biên Thảo

7.5/10
3298

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 11
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Tình Trọng

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Tình Trọng

7.5/10
5418

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 32
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thử Thê

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thử Thê

7.5/10
3399

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 12
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hầu Tử Xưng Đại Vương

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hầu Tử Xưng Đại Vương

7.5/10
2932

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 12
Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê

Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê

7.5/10
3657

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 11
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Ngưu Khí Trùng Thiên

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Ngưu Khí Trùng Thiên

7.5/10
5333

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 29
[Chu Môn Xuân Sắc Hệ Liệt] Khiếp Vô Tình

[Chu Môn Xuân Sắc Hệ Liệt] Khiếp Vô Tình

7.5/10
3656

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 12
[Hãn Phỉ Hệ Liệt] Cường Nữu Đích Qua Dã Điềm

[Hãn Phỉ Hệ Liệt] Cường Nữu Đích Qua Dã Điềm

7.5/10
4601

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 18
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

7.5/10
3300

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đường Công Kê

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đường Công Kê

7.5/10
6478

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 35
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ

7.5/10
3167

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 14
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đương Cẩu Ngộ Thượng Lang

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đương Cẩu Ngộ Thượng Lang

7.5/10
5426

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 28
Hoàng Huynh

Hoàng Huynh

7.5/10
3014

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu

7.5/10
3026

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 11
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu

7.5/10
3319

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 13
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Vốn Dê Không Dễ Chọc

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Vốn Dê Không Dễ Chọc

7.5/10
3713

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 23
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!

Ai, Anh Hùng Khí Đoản!

7.5/10
6809

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 43
Chỉ Trăng Xuân Vẫn Đa Tình

Chỉ Trăng Xuân Vẫn Đa Tình

7.5/10
12635

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 56
Nam Nô

Nam Nô

7.5/10
20175

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 78
Luyến Chiến

Luyến Chiến

7.5/10
4306

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đô Thị

Chương 15
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Gia Hữu Trư Yêu

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Gia Hữu Trư Yêu

7.5/10
5849

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 31
Cổ Mộ Kỳ Duyên

Cổ Mộ Kỳ Duyên

7.5/10
9140

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 41
Tù Binh

Tù Binh

7.5/10
16397

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 55
[ Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát
8.5/10
3649

Thể loại: Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] - Thảo Long Nương Tử
8.5/10
3655

Thể loại: Đam Mỹ

Ngưu Khí Trùng Thiên
8.5/10
5556

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu
8.5/10
3233

Thể loại: Đam Mỹ

Vốn Dê Không Dễ Chọc
8.5/10
3972

Thể loại: Đam Mỹ

Miên Nguyệt
7.5/10
4966

Thể loại: Đam Mỹ

Thái Giám
7.5/10
28003

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Quả Tử Kì Duyến
7.5/10
3144

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn

Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )
7.5/10
9150

Thể loại: Đam Mỹ

Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng
7.5/10
3587

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát
7.5/10
3064

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Chí Ái
7.5/10
5745

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang
7.5/10
12527

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa
7.5/10
3143

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Trường Công
7.5/10
11578

Thể loại: Đam Mỹ

Lưu Kim Tuế Nguyệt
7.5/10
2847

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Bức Nam Vi Thê
7.5/10
4232

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
7.5/10
3104

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Lão Bà Nô
7.5/10
3404

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công
7.5/10
3197

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Lưu Manh Thỏ Dữ Oa Biên Thảo
7.5/10
3298

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Tình Trọng
7.5/10
5418

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thử Thê
7.5/10
3399

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hầu Tử Xưng Đại Vương
7.5/10
2932

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê
7.5/10
3657

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Ngưu Khí Trùng Thiên
7.5/10
5333

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

[Chu Môn Xuân Sắc Hệ Liệt] Khiếp Vô Tình
7.5/10
3656

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Hãn Phỉ Hệ Liệt] Cường Nữu Đích Qua Dã Điềm
7.5/10
4601

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình
7.5/10
3300

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đường Công Kê
7.5/10
6478

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
7.5/10
3167

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đương Cẩu Ngộ Thượng Lang
7.5/10
5426

Thể loại: Đam Mỹ

Hoàng Huynh
7.5/10
3014

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu
7.5/10
3026

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu
7.5/10
3319

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Vốn Dê Không Dễ Chọc
7.5/10
3713

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
7.5/10
6809

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Chỉ Trăng Xuân Vẫn Đa Tình
7.5/10
12635

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nam Nô
7.5/10
20175

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Luyến Chiến
7.5/10
4306

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đô Thị

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Gia Hữu Trư Yêu
7.5/10
5849

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Cổ Mộ Kỳ Duyên
7.5/10
9140

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Tù Binh
7.5/10
16397

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ