Tác Giả Lâu Vũ Tình

Mối Tình Đầu - Lâu Vũ Tình

Mối Tình Đầu - Lâu Vũ Tình

8.5/10
7978

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Dịch Mệnh

Dịch Mệnh

8.5/10
7062

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 11
Luyến Nô

Luyến Nô

8.5/10
6421

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Tâm Không Đề Phòng

Tâm Không Đề Phòng

8.5/10
7768

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Nợ Em Một Hạnh Phúc

Nợ Em Một Hạnh Phúc

8.5/10
9392

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

8.5/10
25383

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Uyên ương lệ

Uyên ương lệ

8.5/10
3395

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Chồng khờ

Chồng khờ

8.5/10
4437

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Khẩu Thị Tâm Phi

Khẩu Thị Tâm Phi

7.5/10
6806

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 20
Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực

Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực

7.5/10
6157

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Đại Hiệp Gặp Hạn

Đại Hiệp Gặp Hạn

7.5/10
6047

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 22
Có Hợp Có Tan

Có Hợp Có Tan

7.5/10
12525

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Ngã Ba Tình Yêu

Ngã Ba Tình Yêu

7.5/10
17040

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 19
Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

7.5/10
8978

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 10
Nhầm Thành Trò Vui Ngày Cá Tháng Tư

Nhầm Thành Trò Vui Ngày Cá Tháng Tư

7.5/10
3668

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Mối Tình Đầu

Mối Tình Đầu

7.5/10
6658

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Thay Tim

Thay Tim

7.5/10
10841

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Vòng Tròn Đồng Tâm

Vòng Tròn Đồng Tâm

7.5/10
9542

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Vẽ Mắt

Vẽ Mắt

7.5/10
5357

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Mua Phu

Mua Phu

7.5/10
23702

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 18
Luyến Nô

Luyến Nô

7.5/10
5873

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Lược Thê

Lược Thê

7.5/10
11282

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 20
Nợ Em Một Hạnh Phúc

Nợ Em Một Hạnh Phúc

7.5/10
12510

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 15
Nhật Ký Chia Tay

Nhật Ký Chia Tay

7.5/10
12436

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Giả Dung

Giả Dung

7.5/10
5619

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 13
Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Đừng Nói Lời Tạm Biệt

7.5/10
7032

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Dịu Dàng Im Lặng

Dịu Dàng Im Lặng

7.5/10
7210

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Trọng Sinh

Trọng Sinh

7.5/10
8250

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 10
Trừ Em Ra Còn Có Ai

Trừ Em Ra Còn Có Ai

7.5/10
9610

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Mối Tình Đầu - Lâu Vũ Tình
8.5/10
7978

Thể loại: Ngôn Tình

Dịch Mệnh
8.5/10
7062

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Luyến Nô
8.5/10
6421

Thể loại: Ngôn Tình

Tâm Không Đề Phòng
8.5/10
7768

Thể loại: Ngôn Tình

Nợ Em Một Hạnh Phúc
8.5/10
9392

Thể loại: Ngôn Tình

Thất tịch không mưa
8.5/10
25383

Thể loại: Ngôn Tình

Uyên ương lệ
8.5/10
3395

Thể loại: Ngôn Tình

Chồng khờ
8.5/10
4437

Thể loại: Ngôn Tình

Khẩu Thị Tâm Phi
7.5/10
6806

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực
7.5/10
6157

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Hiệp Gặp Hạn
7.5/10
6047

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Có Hợp Có Tan
7.5/10
12525

Thể loại: Ngôn Tình

Ngã Ba Tình Yêu
7.5/10
17040

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch
7.5/10
8978

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Nhầm Thành Trò Vui Ngày Cá Tháng Tư
7.5/10
3668

Thể loại: Ngôn Tình

Mối Tình Đầu
7.5/10
6658

Thể loại: Ngôn Tình

Thay Tim
7.5/10
10841

Thể loại: Ngôn Tình

Vòng Tròn Đồng Tâm
7.5/10
9542

Thể loại: Ngôn Tình

Vẽ Mắt
7.5/10
5357

Thể loại: Ngôn Tình

Mua Phu
7.5/10
23702

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Luyến Nô
7.5/10
5873

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Lược Thê
7.5/10
11282

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nợ Em Một Hạnh Phúc
7.5/10
12510

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Nhật Ký Chia Tay
7.5/10
12436

Thể loại: Ngôn Tình

Giả Dung
7.5/10
5619

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Đừng Nói Lời Tạm Biệt
7.5/10
7032

Thể loại: Ngôn Tình

Dịu Dàng Im Lặng
7.5/10
7210

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh
7.5/10
8250

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Trừ Em Ra Còn Có Ai
7.5/10
9610

Thể loại: Ngôn Tình