Tác Giả Lam Bạch Sắc

Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Thế Giới Tặng Em Cho Anh

7.8/10
185325

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 79
Nửa Hoan Nửa Ái

Nửa Hoan Nửa Ái

8.5/10
64994

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Lưu Luyến Không Quên

Lưu Luyến Không Quên

8.5/10
209697

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 354
Yêu Giả Thành Thật

Yêu Giả Thành Thật

8.5/10
69902

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Bẫy Tình

Bẫy Tình

8.5/10
36103

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Nối tiếp sai lầm

Nối tiếp sai lầm

8.5/10
25519

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Ước Hẹn Phù Hoa

Ước Hẹn Phù Hoa

7.5/10
40970

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 109
Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

7.5/10
70866

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Sổ Tay Sử Dụng Đàn Ông

Sổ Tay Sử Dụng Đàn Ông

7.5/10
64313

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn

Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn

7.5/10
35894

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Dây Dưa Không Dứt

Dây Dưa Không Dứt

7.5/10
50566

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

7.5/10
26942

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc

Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc

7.5/10
91043

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 74
Khách Quan, Không Thể Được

Khách Quan, Không Thể Được

7.5/10
35920

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 47
Kẻ Nhát Gan

Kẻ Nhát Gan

7.5/10
2622

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Khách Trọ, Đừng Như Vậy

7.5/10
26509

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

7.5/10
44546

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

7.5/10
69024

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

7.5/10
42650

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 86
Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật

Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật

7.8/10
47264

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Thế Giới Tặng Em Cho Anh
7.8/10
185325

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị

Nửa Hoan Nửa Ái
8.5/10
64994

Thể loại: Ngôn Tình

Lưu Luyến Không Quên
8.5/10
209697

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Giả Thành Thật
8.5/10
69902

Thể loại: Ngôn Tình

Bẫy Tình
8.5/10
36103

Thể loại: Ngôn Tình

Nối tiếp sai lầm
8.5/10
25519

Thể loại: Ngôn Tình

Ước Hẹn Phù Hoa
7.5/10
40970

Thể loại: Ngôn Tình

Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát
7.5/10
70866

Thể loại: Ngôn Tình

Sổ Tay Sử Dụng Đàn Ông
7.5/10
64313

Thể loại: Ngôn Tình

Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn
7.5/10
35894

Thể loại: Ngôn Tình

Dây Dưa Không Dứt
7.5/10
50566

Thể loại: Ngôn Tình

Sai Lầm Nối Tiếp
7.5/10
26942

Thể loại: Ngôn Tình

Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc
7.5/10
91043

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Khách Quan, Không Thể Được
7.5/10
35920

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Kẻ Nhát Gan
7.5/10
2622

Thể loại: Ngôn Tình

Khách Trọ, Đừng Như Vậy
7.5/10
26509

Thể loại: Ngôn Tình

Đánh Mất Tình Yêu
7.5/10
44546

Thể loại: Ngôn Tình

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông
7.5/10
69024

Thể loại: Ngôn Tình

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa
7.5/10
42650

Thể loại: Ngôn Tình

Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật
7.8/10
47264

Thể loại: Ngôn Tình