Tác Giả Dịch Nhân Bắc

Hồng Diệp - Dịch Nhân Bắc

Hồng Diệp - Dịch Nhân Bắc

8.5/10
4708

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Mặt Nạ

Mặt Nạ

7.5/10
11919

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Kiếm Hiệp

Chương 35
Dị Thế Lưu Đày

Dị Thế Lưu Đày

7.5/10
287005

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 668
Nam Nhi Cũng Đổ Lệ

Nam Nhi Cũng Đổ Lệ

7.5/10
8904

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 43
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt

Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt

7.5/10
49828

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 209
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 2 - 13 Đống 914 Hào Phòng

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 2 - 13 Đống 914 Hào Phòng

7.5/10
3819

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt

7.5/10
4286

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 4 - Trớ Chú (Nguyền Rủa)

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 4 - Trớ Chú (Nguyền Rủa)

7.5/10
3819

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết

7.5/10
3574

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 6 - Bất Yếu Quang Đăng (Đừng Tắt Đèn)

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 6 - Bất Yếu Quang Đăng (Đừng Tắt Đèn)

7.5/10
3835

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Huề Thủ Thiên Nhai

Huề Thủ Thiên Nhai

7.5/10
5083

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 24
Gián Đập Không Chết

Gián Đập Không Chết

7.5/10
5926

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 26
Biên Thành Phiến Mã

Biên Thành Phiến Mã

7.5/10
3855

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 19
Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình

Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình

7.5/10
3268

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 15
Lộ Nhân

Lộ Nhân

7.5/10
10163

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 53
Mục Cửu Ca

Mục Cửu Ca

7.5/10
20887

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 95
Mã Phu

Mã Phu

7.5/10
15399

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 60
Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ

Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ

7.5/10
9944

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 41
Hồn Đồn Than

Hồn Đồn Than

7.5/10
3774

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt

Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt

7.5/10
21202

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 111
Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan

Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan

7.5/10
9593

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 50
Hảo Nhân Nan Vi

Hảo Nhân Nan Vi

7.5/10
11925

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 22
Sửu Hoàng

Sửu Hoàng

7.5/10
22979

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 35
Ván Cược

Ván Cược

7.5/10
6711

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 31
Hồng Diệp - Dịch Nhân Bắc
8.5/10
4708

Thể loại: Đam Mỹ

Mặt Nạ
7.5/10
11919

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Kiếm Hiệp

Dị Thế Lưu Đày
7.5/10
287005

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ, Điền Văn

Nam Nhi Cũng Đổ Lệ
7.5/10
8904

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
7.5/10
49828

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 2 - 13 Đống 914 Hào Phòng
7.5/10
3819

Thể loại: Đam Mỹ

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt
7.5/10
4286

Thể loại: Đam Mỹ

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 4 - Trớ Chú (Nguyền Rủa)
7.5/10
3819

Thể loại: Đam Mỹ

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết
7.5/10
3574

Thể loại: Đam Mỹ

[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 6 - Bất Yếu Quang Đăng (Đừng Tắt Đèn)
7.5/10
3835

Thể loại: Đam Mỹ

Huề Thủ Thiên Nhai
7.5/10
5083

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Gián Đập Không Chết
7.5/10
5926

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Hài Hước

Biên Thành Phiến Mã
7.5/10
3855

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình
7.5/10
3268

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Lộ Nhân
7.5/10
10163

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Mục Cửu Ca
7.5/10
20887

Thể loại: Ngôn Tình

Mã Phu
7.5/10
15399

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ
7.5/10
9944

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hồn Đồn Than
7.5/10
3774

Thể loại: Đam Mỹ

Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt
7.5/10
21202

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan
7.5/10
9593

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hảo Nhân Nan Vi
7.5/10
11925

Thể loại: Đam Mỹ

Sửu Hoàng
7.5/10
22979

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Ván Cược
7.5/10
6711

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước