Tác Giả Đại Phong Quát Quá

Như Ý Đản FULL

Như Ý Đản FULL

7.2/10
5449

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 56
Long Duyên

Long Duyên

8.5/10
2698

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 9
Khung Giờ Vàng

Khung Giờ Vàng

7.5/10
6321

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Truyện Khác

Chương 30
Hồ Ly

Hồ Ly

7.5/10
1560

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chương 2
Ngươi Là Yêu Quái Của Ta

Ngươi Là Yêu Quái Của Ta

7.5/10
3252

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
A Khinh

A Khinh

7.5/10
6366

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 24
Hựu Nhất Xuân

Hựu Nhất Xuân

7.5/10
14441

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 71
Du Hí Ý Ngoại

Du Hí Ý Ngoại

7.5/10
2238

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 8
Thần Tiên Thú

Thần Tiên Thú

7.5/10
2267

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 6
Bí Quyết Dưỡng Phượng

Bí Quyết Dưỡng Phượng

7.5/10
2320

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 6
Lục Thủy Thanh Sơn

Lục Thủy Thanh Sơn

7.5/10
7113

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 37
Bát Điểm Đương

Bát Điểm Đương

7.5/10
7870

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 30
Uyên Ương Phổ

Uyên Ương Phổ

7.5/10
4760

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 17
[Đoản Văn] Du Du Miêu Tâm

[Đoản Văn] Du Du Miêu Tâm

7.5/10
2021

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Trò Chơi Ngoài Ý Muốn

Trò Chơi Ngoài Ý Muốn

7.5/10
2855

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Long Duyên (Tập 1)

Long Duyên (Tập 1)

7.5/10
2412

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 9
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

7.5/10
9302

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 27
Như Ý Đản FULL
7.2/10
5449

Thể loại: Đam Mỹ

Long Duyên
8.5/10
2698

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Khung Giờ Vàng
7.5/10
6321

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Truyện Khác

Hồ Ly
7.5/10
1560

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Ngươi Là Yêu Quái Của Ta
7.5/10
3252

Thể loại: Đam Mỹ

A Khinh
7.5/10
6366

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Hựu Nhất Xuân
7.5/10
14441

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước

Du Hí Ý Ngoại
7.5/10
2238

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Thần Tiên Thú
7.5/10
2267

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Bí Quyết Dưỡng Phượng
7.5/10
2320

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Lục Thủy Thanh Sơn
7.5/10
7113

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Bát Điểm Đương
7.5/10
7870

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Uyên Ương Phổ
7.5/10
4760

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

[Đoản Văn] Du Du Miêu Tâm
7.5/10
2021

Thể loại: Đam Mỹ

Trò Chơi Ngoài Ý Muốn
7.5/10
2855

Thể loại: Đam Mỹ

Long Duyên (Tập 1)
7.5/10
2412

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Duyên Nợ Đào Hoa
7.5/10
9302

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn