Tác Giả Dạ Thủy Thảo

Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc

Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc

7.2/10
4991

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 59
Độc Chiếm Hoàng Hậu

Độc Chiếm Hoàng Hậu

7.6/10
9534

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 119
Nhảy Múa Với Con Chữ

Nhảy Múa Với Con Chữ

7.3/10
2775

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 42
Gặp Nhau Là Duyên Phận

Gặp Nhau Là Duyên Phận

7.5/10
5072

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 46
Vương phi thất sủng: Lộ Lộ! Nàng dám!?

Vương phi thất sủng: Lộ Lộ! Nàng dám!?

8.5/10
104652

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 63
Nguyệt Hiên

Nguyệt Hiên

5.7/10
3986

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Linh Dị

Chương 24
Diễm Chi

Diễm Chi

6.2/10
15596

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 43
Ảnh Đế Hiền Thê

Ảnh Đế Hiền Thê

7.7/10
9579

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 34
Tâm Đầu Hảo

Tâm Đầu Hảo

9.1/10
16727

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 67
Tối Cường Sinh Hóa Thể

Tối Cường Sinh Hóa Thể

6.3/10
9496

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế

Chương 51
Nhân Tình Người Cũ

Nhân Tình Người Cũ

7.5/10
9231

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 34
Duyên Nợ

Duyên Nợ

7.5/10
14160

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 33
Mẹ Chồng Tôi

Mẹ Chồng Tôi

7.5/10
16511

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Đứa Con Bị Chối Bỏ

Đứa Con Bị Chối Bỏ

7.5/10
12705

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 21
Lấy Chồng Tây

Lấy Chồng Tây

7.5/10
29071

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 40
Ông Xã Thực Tập

Ông Xã Thực Tập

8.5/10
18949

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

7.5/10
96673

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 202
Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

7.5/10
23919

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 103
Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch

Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch

7.5/10
35742

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 149
Hệ Thống Thiên Tài Vô Song

Hệ Thống Thiên Tài Vô Song

7.5/10
6714

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Chương 50
Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi Người

Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi Người

7.5/10
2350

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 5
Tóm Lấy Anh Giúp Việc

Tóm Lấy Anh Giúp Việc

7.5/10
10229

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Bạo Nữ Thuần Phu

Bạo Nữ Thuần Phu

7.5/10
16663

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

7.5/10
26903

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 85
Ma Tiếu Xinh Đẹp

Ma Tiếu Xinh Đẹp

7.5/10
6449

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 30
Độc Ái Thuần Nam

Độc Ái Thuần Nam

7.5/10
9307

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 20
Băng Nữ Sủng Phu

Băng Nữ Sủng Phu

7.5/10
27273

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 59
Cuồng Ba

Cuồng Ba

7.5/10
9584

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 49
Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

7.5/10
10403

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc
7.2/10
4991

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị

Độc Chiếm Hoàng Hậu
7.6/10
9534

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước

Nhảy Múa Với Con Chữ
7.3/10
2775

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Gặp Nhau Là Duyên Phận
7.5/10
5072

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Vương phi thất sủng: Lộ Lộ! Nàng dám!?
8.5/10
104652

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Nguyệt Hiên
5.7/10
3986

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Linh Dị

Diễm Chi
6.2/10
15596

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Ảnh Đế Hiền Thê
7.7/10
9579

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Tâm Đầu Hảo
9.1/10
16727

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tối Cường Sinh Hóa Thể
6.3/10
9496

Thể loại: Mạt Thế

Nhân Tình Người Cũ
7.5/10
9231

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Duyên Nợ
7.5/10
14160

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Mẹ Chồng Tôi
7.5/10
16511

Thể loại: Ngôn Tình

Đứa Con Bị Chối Bỏ
7.5/10
12705

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Lấy Chồng Tây
7.5/10
29071

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Ông Xã Thực Tập
8.5/10
18949

Thể loại: Ngôn Tình

Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc
7.5/10
96673

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu
7.5/10
23919

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch
7.5/10
35742

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hệ Thống Thiên Tài Vô Song
7.5/10
6714

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị

Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi Người
7.5/10
2350

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Tóm Lấy Anh Giúp Việc
7.5/10
10229

Thể loại: Ngôn Tình

Bạo Nữ Thuần Phu
7.5/10
16663

Thể loại: Ngôn Tình

Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch
7.5/10
26903

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Ma Tiếu Xinh Đẹp
7.5/10
6449

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Độc Ái Thuần Nam
7.5/10
9307

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Băng Nữ Sủng Phu
7.5/10
27273

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Cuồng Ba
7.5/10
9584

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao
7.5/10
10403

Thể loại: Ngôn Tình