Tác Giả Cửu Nguyệt Hi

Con Đường Tám Ngàn Dặm

Con Đường Tám Ngàn Dặm

7.4/10
2633

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Báo Thù Độc Liên Hoa!

Báo Thù Độc Liên Hoa!

7.1/10
3058

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 8
Tần Cảnh Ký

Tần Cảnh Ký

6.8/10
31088

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 56
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

7.9/10
186261

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Đô Thị

Chương 93
Socrates Yêu Dấu

Socrates Yêu Dấu

8.5/10
90191

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 115
Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy

Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy

7.5/10
51451

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 32
Vị Gió Hè

Vị Gió Hè

7.5/10
25798

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Cây Ô Liu Màu Trắng

Cây Ô Liu Màu Trắng

8.6/10
149830

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 84
Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Nhược Xuân Và Cảnh Minh

7.5/10
435188

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 98
Tiểu Nam Phong

Tiểu Nam Phong

7.5/10
51464

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 45
Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

7.5/10
409762

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Sủng Thê Hằng Ngày

Sủng Thê Hằng Ngày

7.5/10
16009

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại

Chương 14
Vì Gió Ở Nơi Ấy

Vì Gió Ở Nơi Ấy

7.5/10
164709

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 47
Socrates Thân Yêu

Socrates Thân Yêu

7.5/10
127483

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 115
Freud Thân Yêu

Freud Thân Yêu

7.5/10
193748

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Chương 79
Archimedes Thân Yêu

Archimedes Thân Yêu

7.5/10
116476

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 51
Thiên Kim Đại Chiến

Thiên Kim Đại Chiến

7.5/10
556157

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 76
Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em

Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em

7.5/10
79555

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

7.5/10
396276

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 73
Con Đường Tám Ngàn Dặm
7.4/10
2633

Thể loại: Ngôn Tình

Báo Thù Độc Liên Hoa!
7.1/10
3058

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Tần Cảnh Ký
6.8/10
31088

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
7.9/10
186261

Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Đô Thị

Socrates Yêu Dấu
8.5/10
90191

Thể loại: Trinh Thám

Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy
7.5/10
51451

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Vị Gió Hè
7.5/10
25798

Thể loại: Ngôn Tình

Cây Ô Liu Màu Trắng
8.6/10
149830

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Nhược Xuân Và Cảnh Minh
7.5/10
435188

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu Nam Phong
7.5/10
51464

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh
7.5/10
409762

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng Thê Hằng Ngày
7.5/10
16009

Thể loại: Cổ Đại

Vì Gió Ở Nơi Ấy
7.5/10
164709

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Socrates Thân Yêu
7.5/10
127483

Thể loại: Ngôn Tình

Freud Thân Yêu
7.5/10
193748

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Archimedes Thân Yêu
7.5/10
116476

Thể loại: Trinh Thám

Thiên Kim Đại Chiến
7.5/10
556157

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em
7.5/10
79555

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu
7.5/10
396276

Thể loại: Ngôn Tình