Tác Giả Chu Khinh

Hôn Trái

Hôn Trái

8.5/10
15055

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Nhật ký anh chàng yêu vợ

Nhật ký anh chàng yêu vợ

8.5/10
22307

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Khất Phu

Khất Phu

7.5/10
12714

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Rất Khó Không Yêu

Rất Khó Không Yêu

7.5/10
82725

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sắc

Chương 37
Thưởng Hôn

Thưởng Hôn

7.5/10
14152

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 10
Hàng Phục Băng Sơn Mỹ Nhân

Hàng Phục Băng Sơn Mỹ Nhân

8.2/10
31831

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 11
Đêm Không Thể Tẩm

Đêm Không Thể Tẩm

7.5/10
17676

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 10
Nam Sủng

Nam Sủng

7.5/10
3724

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Khoản Nợ Hôn Nhân

Khoản Nợ Hôn Nhân

7.5/10
49959

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Yêu Nữ Hoành Hành

Yêu Nữ Hoành Hành

7.5/10
11491

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Cô Nàng Không Muốn Kết Hôn

Cô Nàng Không Muốn Kết Hôn

7.5/10
27203

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Kết Hôn Rồi Yêu

Kết Hôn Rồi Yêu

8.9/10
79453

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Nợ Chồng

Nợ Chồng

8.5/10
28935

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này

Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này

8.7/10
35919

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Hôn Trái
8.5/10
15055

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật ký anh chàng yêu vợ
8.5/10
22307

Thể loại: Ngôn Tình

Khất Phu
7.5/10
12714

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Rất Khó Không Yêu
7.5/10
82725

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sắc

Thưởng Hôn
7.5/10
14152

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Hàng Phục Băng Sơn Mỹ Nhân
8.2/10
31831

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Đêm Không Thể Tẩm
7.5/10
17676

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Nam Sủng
7.5/10
3724

Thể loại: Ngôn Tình

Khoản Nợ Hôn Nhân
7.5/10
49959

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Nữ Hoành Hành
7.5/10
11491

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Nàng Không Muốn Kết Hôn
7.5/10
27203

Thể loại: Ngôn Tình

Kết Hôn Rồi Yêu
8.9/10
79453

Thể loại: Ngôn Tình

Nợ Chồng
8.5/10
28935

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này
8.7/10
35919

Thể loại: Ngôn Tình