Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên


Hai cậu béo: Ryoko vs Rikido


Sơ Manila,


NVC: Kizari Hitomi


Minami, Lily Evans.


Yaoroyoru Shigeo,


Hải quân lục thức –Rokushiki:


1. Tekkai


2. Shigan


3. Rankyaku


4. Soru


5. Geppo


6. Kami-e


Tên: Kizari Hitomi


Lv: 1 +8


*Skills


1. Rokushiki (Lục thức)


+) Tekkai: Lv 2 (15 %) (+)


+) Rankyaku: Lv 1 (50%)(+)


+) Shigan: Lv1 (25 %)(+)


+) Soru: Lv1 (55%)(+)


Energy: 0


*Quy tắc cộng thêm năng lượng:


+) LV1, cứ mỗi 1% ->10% dùng 1 điểm năng lượng tăng 1%, 11%->20% dùng 2 điểm năng lượng tăng 1%.


+)L2, cứ mỗi 1% ->10% dùng 10 điểm năng lượng tăng 1%, 11%->20% dùng 20 điểm năng lượng tăng 1%.


….


+) Từ LV 1=>LV2: 450, LV2 =>3: 4500, LV3=>4: 45000,….


+) +)Từ LV3=>4, LV6=>7, LV9=>10 cần điều kiện đặc biệt và gấp 5 điểm năng lượng.


+)Đẳng cấp LV1: mỗi ngày thu đc 1 điểm năng lượng từ thân thể, rèn luyện thu được 2, đồ ăn thu được 1.


+)LV2: lấy LV1 làm cơ sở nhân 10


+) LV3: lấy LV2 làm cơ sở nhân 10


….


Chỉ đúng với chỉ số +9 trở xuống. +10 TRỞ LÊN VƯỢT QUA GIỚI HẠN, sẽ tính khác!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...