Quay Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu JQ


Có Một lần Tam Bảo đang ở trong lớp học cùng với đám bạn cùng chí hướng, lúc nhóm người đang trò chuyện đến mức khí thế ngất trời, đột nhiên bật ra một câu nói.


Một người con trai: các cậu nói xem, Thượng Đế có nhìn ảnh không?


. . . . . .


. . . . . .

. . . . . .


Lời này vừa nói ra, ai dám tranh luận, trong đám nháy mắt yên tĩnh lại, trong lúc nhất thời không có người nào trả lời, mấy giây sau mới có người đáp lại.


Tam Bảo: người đang làm, trời đang nhìn.


. . . . . .

. . . . . .


Lần này cả nhóm hoàn toàn an tĩnh.


Tam Bảo thật sự là người phi phàm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...