Quan Gia


Quan GiaTác Giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính-----oo0oo-----Chương 829: Nhà mớiNhóm dịch: PQTSưu Tầm By DoctorCrazy --- 4vn.eu- Bí thư Lưu, mời ngồi!Trong khi Thiệu Lệnh Hồng ở phòng số 1 của nhà khách quở trách Tân Minh Lượng, thì Bí thư thành ủy Vương Thì Hằng mời Lưu Vĩ Hồng đến văn phòng của y làm khách.- Cảm ơn bí thư Vương.Lưu Vĩ Hồng đối với Vương Thì Hằng rất khách khí.Nếu đã quyết định hạ quyết tâm đến Cửu An công tác, đối với thành viên chủ yếu của với bộ máy Thành ủy và bộ máy Ủy ban nhân dân thành phố Cửu An, Lưu Vĩ Hồng cũng có tìm hiểu q