Quan Đạo Thiên Kiêu

Quan Đạo Thiên Kiêu

7.5/10
157796

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường

Nguồn: Mê Truyện

Trạng thái: Đang ra

Sẽ chẳng bao giờ nói hết được những thăng trầm của cuộc đời, cũng như chẳng thể nào viết hết được những sóng gió chốn quan trường!

Một Trương Nhất Phàm đầy kiêu hùng, chấp nhận vứt bỏ danh tiếng lẫy lừng của gia đình để đến một thị trấn nhỏ tự trở thành một Chủ tịch thị trấn trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Đấu đá trong giới quan trường, dẹp tan các phe phái đen tối, lập lại trật tự trị an...làm tất cả vì sự phát triển của dân nghèo!

Muốn biết hắn đã từ một vị Chủ tịch thị trấn nhỏ bé đi lên, từng bước từng bước một trở thành anh hùng thiên hạ ra sao, hãy đọc Quan Đạo Thiên Kiêu!...

Ai cũng nói giới quan trường khốc liệt, dòng đời chảy xiết. Vậy tại sao Trương Nhất Phàm lại có thể chinh phục lòng người, vượt lên trên cả mây ngàn, để rồi tình trường và quan trường đều được như ý muốn, hãy đọc Quan Đạo Thiên Kiêu!...

7.5/10
157796
Quan Đạo Thiên Kiêu

Tác giả :

Thể loại: Quan Trường

Nguồn: Mê Truyện

Trạng thái: Đang ra

Sẽ chẳng bao giờ nói hết được những thăng trầm của cuộc đời, cũng như chẳng thể nào viết hết được những sóng gió chốn quan trường!

Một Trương Nhất Phàm đầy kiêu hùng, chấp nhận vứt bỏ danh tiếng lẫy lừng của gia đình để đến một thị trấn nhỏ tự... lập, trở thành một Chủ tịch thị trấn trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Đấu đá trong giới quan trường, dẹp tan các phe phái đen tối, lập lại trật tự trị an...làm tất cả vì sự phát triển của dân nghèo!

Muốn biết hắn đã từ một vị Chủ tịch thị trấn nhỏ bé đi lên, từng bước từng bước một trở thành anh hùng thiên hạ ra sao, hãy đọc Quan Đạo Thiên Kiêu!...

Ai cũng nói giới quan trường khốc liệt, dòng đời chảy xiết. Vậy tại sao Trương Nhất Phàm lại có thể chinh phục lòng người, vượt lên trên cả mây ngàn, để rồi tình trường và quan trường đều được như ý muốn, hãy đọc Quan Đạo Thiên Kiêu!...

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Trọng Sinh Vi Quan

Trọng Sinh Vi Quan

7.5/10
49824

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Phù Diêu

Phù Diêu

7.5/10
130695

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị, Trọng Sinh

Trạng thái: Full

Bố Y Quan Đạo

Bố Y Quan Đạo

7.5/10
139030

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Truyện Sắc, Đô Thị

Trạng thái: Full

Trùng Sinh Chi Nha Nội

Trùng Sinh Chi Nha Nội

7.5/10
230249

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị, Trọng Sinh

Trạng thái: Full

Quan Lộ Trầm Luân

Quan Lộ Trầm Luân

7.5/10
69806

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Truyện Sắc, Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Thượng Vị

Thượng Vị

7.5/10
6984

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

BÌNH LUẬN TRUYỆN