Phượng Phi Ly
7.5/10
2721

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Nguồn: fengyuan221.wordpress.com

Trạng thái: Full

Thể loại: cung đình tranh đấu, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, HE (cái này là tự rút ra thôi, tác giả không có ghi)
Người dịch: QT đại nhân
Thêm gia vị: Phong Nguyên/FengYuan
Nếm và thêm tiếp: Mèo ú
Nhờ vả (các) đại hiệp: Google, Baike, Hoa nguyệt tao đàn, Từ Hán-Việt….

Y không phải là người thích hợp để làm Hoàng đế. Nếu không phải vì mẫu thân kính yêu, nếu không phải vì đệ đệ yêu thương, Chu Cung Lệ sẽ không biến mình thành một Hoàng thái tử lạnh lùng vô tình, hy sinh tình yêu của mình, từng bước từng bước đạp lên vai kẻ khác để ngự trên vương vị.Thiên hạ ai ai cũng biết, qua nhiều thế hệ, binh quyền của Phượng Dương vương ở Nghiệp Châu có thể sánh ngang với triều đình nên các Thiên tử đều phải tìm đủ mọi cách để khống chế.Phượng Phi Ly, Phi Ly Phi Ly, đây là danh hào do chính tiên đế ban cho Phượng Dương vương đương thời. Ám dụ rằng, hy vọng Phượng Dương tộc sẽ vĩnh viễn trung tâm đứng sau trợ giúp Hoàng đế. Nhưng một Phượng Dương vương xinh đẹp, nhất tiếu khuynh thành tái tiếu khuynh đảo chúng sinh đối với Chu Cung Lệ thâm thâm tình ý, là thực hay chỉ là một màn hí kịch vui đùa trêu người?

7.5/10
2721
Phượng Phi Ly

Tác giả :

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Nguồn: fengyuan221.wordpress.com

Trạng thái: Full

Thể loại: cung đình tranh đấu, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, HE (cái này là tự rút ra thôi, tác giả không có ghi)
Người dịch: QT đại nhân
Thêm gia vị: Phong Nguyên/FengYuan
Nếm và thêm tiếp: Mèo ú
Nhờ vả (các) đại hiệp: Google, Baike, Hoa nguyệt tao đàn, Từ... điển Hán-Việt….

Y không phải là người thích hợp để làm Hoàng đế. Nếu không phải vì mẫu thân kính yêu, nếu không phải vì đệ đệ yêu thương, Chu Cung Lệ sẽ không biến mình thành một Hoàng thái tử lạnh lùng vô tình, hy sinh tình yêu của mình, từng bước từng bước đạp lên vai kẻ khác để ngự trên vương vị.Thiên hạ ai ai cũng biết, qua nhiều thế hệ, binh quyền của Phượng Dương vương ở Nghiệp Châu có thể sánh ngang với triều đình nên các Thiên tử đều phải tìm đủ mọi cách để khống chế.Phượng Phi Ly, Phi Ly Phi Ly, đây là danh hào do chính tiên đế ban cho Phượng Dương vương đương thời. Ám dụ rằng, hy vọng Phượng Dương tộc sẽ vĩnh viễn trung tâm đứng sau trợ giúp Hoàng đế. Nhưng một Phượng Dương vương xinh đẹp, nhất tiếu khuynh thành tái tiếu khuynh đảo chúng sinh đối với Chu Cung Lệ thâm thâm tình ý, là thực hay chỉ là một màn hí kịch vui đùa trêu người?

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Phòng Thí Nghiệm

Phòng Thí Nghiệm

7.5/10
2597

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Vô Ngữ Ngôn Thương

Vô Ngữ Ngôn Thương

7.5/10
1508

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

[Thất Ngũ] Người Xưa

[Thất Ngũ] Người Xưa

7.5/10
1253

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Trạng thái: Full

Thanh Xuyên

Thanh Xuyên

7.5/10
5557

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Trạng thái: Full

Yêu Sự Dịu Dàng Của Anh

Yêu Sự Dịu Dàng Của Anh

7.5/10
2671

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Sinh Con Xong Ly Hôn

Sinh Con Xong Ly Hôn

7.5/10
49943

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Trạng thái: Full

Hoa Thần Nguyệt Tịch

Hoa Thần Nguyệt Tịch

7.5/10
9397

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Trạng thái: Full

BÌNH LUẬN TRUYỆN