Nhị Thứ Nguyên Hành Trình Hậu Cung


Tên nhân vật: Nagami.


Năng lực:


- Thôn phệ chi lực ( hấp thụ sức mạnh của kẻ khác trở thành của bản thân, có thể che khí tức của bản thân, loại bỏ các ảnh hưởng xấu trên cơ thể và hấp thụ linh hồn của người chết gia tăng sức mạnh bản thân.”)


- Hoàn mỹ ( loại bỏ khuyết điểm các sức mạnh hấp thu được)


- Du hành không gian thứ nguyên (có thể xuyên không đến thế giới khác và cũng có thể quay về)


- Tạo một tiểu thế giới trong cơ thế. ( Tạo một không gian sống bên trong cơ thể có thể chứa tất cả sinh vật sống)


Trang bị: Zanpakuto (Azrian Dargon Blade) ( cũng có năng lực thôn phê chi lực, nhưng là thôn phệ tất cả vũ khí trang bị nói chung là các vũ khí chiến đấu hấp thu năng lực độ bền sức mạnh của chúng trở nên lớn mạnh hơn)


-Shinkai


-Bankai.


Ma pháp: Dragon Slayer (Có thể hấp thu tất cả ma pháp thuộc tính cho bản thân sử dụng)


Phân cấp:


- phổ thông


- ưu tú


- tinh anh


- Phó đội trưởng


- Đội trưởng


-Tổng đội trưởng


-Siêu việt đội trưởng.


-Đế cấp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận