Nhất Niệm Vĩnh Hằng
7.5/10
754387

Tác giả: Nhĩ Căn

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Trạng thái: Full

[Thể loại: Tiên hiệp, Huyền Huyển
Nguồn : Bạch ngọc sách
1981 Chương]

+Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
+Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.
sstruyen thân mời các bạn tiếp tục đọc và trải nghiệm

7.5/10
754387
Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tác giả : Nhĩ Căn

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Trạng thái: Full

[Thể loại: Tiên hiệp, Huyền Huyển
Nguồn : Bạch ngọc sách
1981 Chương]

+Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
+Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.
sstruyen thân mời các bạn tiếp tục đọc và trải nghiệm

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận