Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng
7.5/10
2616

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Nguồn: Internet

Trạng thái: Full

--Trích đoạn:
-Ông được Đổng Trác nhận làm con nuôi, giữ chức Kỵ Đô Úy. Nhờ giỏi võ nghệ và cung tên, ông được mọi người gọi là Phi tướng quân, sau đó được phong làm Trung Lang tướng, tước Đô Đình hầu.


Do Đổng Trác giết người vô số, nên khi xuất hay nghỉ ngơi đều do Lã Bố làm hộ vệ, nhưng Đổng Trác vốn thô lỗ và nóng nảy, nên có lần không vừa ý đã phóng kích vào Lã Bố, Lã Bố ghi thù (1). Lã Bố cũng hay thừa cơ hội có quan hệ tình ái với các người hầu của Đổng Trác (2). Có lần ông kể lại với Tư đồ Vương Doãn việc mình bị Đổng Trác phóng kích, Vương Doãn thuyết phục ông giết Đổng Trác (3)


(1)(2)(3): Nhân vật Điêu Thiền chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết của La Quán Trung chứ không hề xuất hiện trên sử sách. Trong khi đó, theo sử gia Lê Đông Phương, điêu thiền là tên một chức vị trong hoàng cung thời nhà Hán. Nên có thể thấy, La Quán Trung đã ghép 3 tình tiết trên vào thành một câu chuyện như sau: Lã Bố bị Đổng Trác rượt đuổi và phóng kích vì bắt quả tang Lã Bố tình tự với Điêu Thiền – ái thiếp của Đổng Trác, con nuôi của Vương Doãn, sau đó Lã Bố đã giết Đổng Trác. Nhưng dù có Điêu Thiền hay không, thì việc Vương Doãn xúi giục Lã Bố giết Đổng Trác là thật.


Ông cũng giả chiếu thư để danh chính ngôn thuận giết Đổng Trác, và tướng sĩ dưới quyền Đổng Trác không dám chống lại.


Sau đó ông được Vương Doãn bổ nhiệm làm Phấn Vũ tướng quân, tước Ôn hầu, theo Tam Quốc Diễn Nghĩa thì tước Ôn hầu của Lã Bố là do Đổng Trác phong.


Các trận chiến sau đó:Thua ở Trường An.Lưu lạcGiao tranh với Tào TháoGiảng hòa với Lưu BịTrấn giữ Từ Châu, gồm: Chiếm Từ Châu, dẹp Hách Manh, bắn kích Viên MônGiao tranh Viên Thuật – Tào Tháo, gồm: Hủy bỏ hôn ước, hòa Tào đuổi Viên, hòa Viên đuổi TàoChết ở lầu Bạch Môn

sstruyen mời các bạn xem tiếp..

7.5/10
2616
Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Tác giả : Phi Thiên Dạ Tường

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Nguồn: Internet

Trạng thái: Full

--Trích đoạn:
-Ông được Đổng Trác nhận làm con nuôi, giữ chức Kỵ Đô Úy. Nhờ giỏi võ nghệ và cung tên, ông được mọi người gọi là Phi tướng quân, sau đó được phong làm Trung Lang tướng, tước Đô Đình hầu.


Do Đổng Trác giết người vô số, nên khi xuất... hành hay nghỉ ngơi đều do Lã Bố làm hộ vệ, nhưng Đổng Trác vốn thô lỗ và nóng nảy, nên có lần không vừa ý đã phóng kích vào Lã Bố, Lã Bố ghi thù (1). Lã Bố cũng hay thừa cơ hội có quan hệ tình ái với các người hầu của Đổng Trác (2). Có lần ông kể lại với Tư đồ Vương Doãn việc mình bị Đổng Trác phóng kích, Vương Doãn thuyết phục ông giết Đổng Trác (3)


(1)(2)(3): Nhân vật Điêu Thiền chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết của La Quán Trung chứ không hề xuất hiện trên sử sách. Trong khi đó, theo sử gia Lê Đông Phương, điêu thiền là tên một chức vị trong hoàng cung thời nhà Hán. Nên có thể thấy, La Quán Trung đã ghép 3 tình tiết trên vào thành một câu chuyện như sau: Lã Bố bị Đổng Trác rượt đuổi và phóng kích vì bắt quả tang Lã Bố tình tự với Điêu Thiền – ái thiếp của Đổng Trác, con nuôi của Vương Doãn, sau đó Lã Bố đã giết Đổng Trác. Nhưng dù có Điêu Thiền hay không, thì việc Vương Doãn xúi giục Lã Bố giết Đổng Trác là thật.


Ông cũng giả chiếu thư để danh chính ngôn thuận giết Đổng Trác, và tướng sĩ dưới quyền Đổng Trác không dám chống lại.


Sau đó ông được Vương Doãn bổ nhiệm làm Phấn Vũ tướng quân, tước Ôn hầu, theo Tam Quốc Diễn Nghĩa thì tước Ôn hầu của Lã Bố là do Đổng Trác phong.


Các trận chiến sau đó:Thua ở Trường An.Lưu lạcGiao tranh với Tào TháoGiảng hòa với Lưu BịTrấn giữ Từ Châu, gồm: Chiếm Từ Châu, dẹp Hách Manh, bắn kích Viên MônGiao tranh Viên Thuật – Tào Tháo, gồm: Hủy bỏ hôn ước, hòa Tào đuổi Viên, hòa Viên đuổi TàoChết ở lầu Bạch Môn

sstruyen mời các bạn xem tiếp..

Danh sách chương

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...