Nhật ký dụ vợ
8.5/10
112004

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Nguồn: lustaveland.com

Trạng thái: Đang ra

[Dịch giả: [L.A]_Hạ Tần
Designer: [L.A]_JianFei
18+, Cao H, Có baby, Cưới trước yêu sau, Điên cuồng - độc chiếm - biến thái, Gương vỡ lại lành, HE, Hiện đại, Ngôn tình, Ngọt, Nguyên sang, Phúc hắc, Sắc, Sạch, xử]

8.5/10
112004
Nhật ký dụ vợ

Tác giả :

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Nguồn: lustaveland.com

Trạng thái: Đang ra

[Dịch giả: [L.A]_Hạ Tần
Designer: [L.A]_JianFei
18+, Cao H, Có baby, Cưới trước yêu sau, Điên cuồng - độc chiếm - biến thái, Gương vỡ lại lành, HE, Hiện đại, Ngôn tình, Ngọt, Nguyên sang, Phúc hắc, Sắc, Sạch, ... Song xử]

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

BÌNH LUẬN TRUYỆN