Nhân Đạo Chí Tôn


Bên ngoài Truyền Kinh Các, những đệ tử thượng viện khác một mảnh xôn xao,

khiếp sợ không thôi. Lần đầu tiên Chung Nhạc lấy khí thế sét đánh không

kịp bưng tai đánh bại Thủy Lệnh Sơn còn có hiềm nghi xuất kỳ bất ý* đánh úp, thắng ở Thủy Lệnh Sơn không biết thân thể của hắn mạnh mẽ.


(*)Tấn công bất ngờ


Nhưng là lần thứ hai vị đệ tử Thủy Đồ thị này vừa lên tới liền tế ra Đồ

Đằng thần trụ, khắc chế thân thể của Luyện Thể giả. Dưới tình huống này

Chung Nhạc vẫn như cũ đem đối thủ đánh bại dễ như trở bàn tay, cùng Thủy Lệnh Sơn là cùng một cái kết quả, lần này liền không phải là may mắn,

mà là thực lực!


Đệ tử trọng yếu Thủy Đồ thị cũng không phải là hư danh nói chơi, đều là

hạng người thân kinh bách chiến*, dùng Đồ Đằng trụ tới khắc chế Chung

Nhạc đích xác là cách tốt nhất khi hợp nhau với người có thân thể mạnh

mẽ, cũng là kế sách thần kỳ mà tuyệt đại đa số đệ tử công nhận, nhưng

như cũ vẫn bị Chung Nhạc một cước đem uy lực của Đồ Đằng trụ phá vỡ, có

thể thấy được thân thể của hắn đã mạnh mẽ đến loại trình độ nào!


(*)Thân trải qua trăm trận chiến, ý nói người có kinh nghiệm trong việc đánh nhau.(tự giải nghĩa, có gì các bác bổ sung dùm)


”Đánh mười? Khẩu khí quá cuồng vọng!”


Có người nhận ra Chung Nhạc, nói: “Nguyên lai là tên Chung Sơn thị kia,

khó trách có thể cuồng vọng như thế! Bản thân hắn chính là người cuồng

vọng, lần trước vị sư đệ Chung Sơn thị này, cũng là ở chỗ này đem một vị sư huynh Điền Phong thị đánh cho một trận dữ dội, làm trò ở trước mặt

Luyện Khí sĩ Điền Phong thị nói Điền Phong thị tính cái rắm. Lúc này mới thời gian một tháng không thấy, thực lực của hắn thế nhưng tăng lên

nhiều như vậy, ngay cả đệ tử trọng yếu của Thủy Đồ thị cũng nói đánh là

đánh, thực lực so sánh với phần lớn đệ tử thượng viện cũng cao hơn!”


Những người bên cạnh thấp giọng nói: “Thằng này cùng thập đại thị tộc có cừu oán sao? Làm sao toàn là đánh đệ tử của thập đại thị tộc? Lần này

sau khi đánh quá Thủy Đồ thị, lần sau chính là Lê Sơn thị, Đào Lâm thị

đi?”


Một bên có đệ tử Lê Sơn thị nghe vậy cười khẩy, liền muốn tiến lên so

đấu với Chung Nhạc, lại bị đệ tử Lê Sơn thị bên cạnh ngăn lại, lắc đầu

nói: “ Lê Sơn thị chúng ta cùng Thủy Đồ thị cũng là quan hệ cạnh tranh,

hai tháng sau tỷ thí không cấm kỵ tất có gặp gỡ, thừa dịp hiện tại hiểu

rõ một chút chiến lực của đệ tử Thủy Đồ thị như thế nào.”


Vị đệ tử Lê Sơn thị hiểu ý, lùi bước chân về, gật đầu nói: “Ta vốn cho

là trong hàng đệ tử thượng viện chỉ là một chút ít người yếu, bây giờ

nhìn lại thượng viện cũng có cao thủ, chính dễ dàng xem một chút tiền

vốn của cao thủ thượng viện!”


Đình Lam Nguyệt bị mấy đệ tử trong môn hạ của Bồ lão mang ra tĩnh thất,

Hà Thừa Xuyên vội vàng đi qua, nói: “Sư tỷ, thương thế của sư tỷ?”


”Xương sườn bị chặt đứt mấy cây, nội tạng bị chấn động một chút, phục linh đan không chết được.”


Đình Lam Nguyệt giãy dụa đứng dậy, nhìn về phía Chung Nhạc ở trong sân,

nghĩ thầm: “Khẩu khí của Chung sư đệ có chút lớn, quá bá đạo quá bừa

bãi, chỉ sợ sẽ đưa tới Thủy Đồ thị quần công, bất quá hắn cũng là thay

chúng ta ra mặt... Ừ? Không đúng, Thủy Thanh Nghiên là tiểu tình nhân

của hắn liền đến từ Thủy Đồ thị, lần này hành hung Thủy Đồ thị, chẳng lẽ là hoàn toàn cùng tiểu tình nhân náo lật ra, cho nên muốn hành hung

anh vợ giải hận?”


Đình Lam Nguyệt giãy dụa đứng dậy, nhìn về phía Chung Nhạc ở trong sân,

nghĩ thầm: “Khẩu khí của Chung sư đệ có chút lớn, quá bá đạo quá

trương cuồng, chỉ sợ sẽ đưa tới Thủy Đồ thị quần công, bất quá hắn cũng

là thay chúng ta ra mặt... Ừ? Không đúng, Thủy Thanh Nghiên là tiểu

tình nhân của hắn liền đến từ Thủy Đồ thị, lần này hành hung Thủy Đồ

thị, chẳng lẽ là hoàn toàn cùng tiểu tình nhân náo lật ra, cho nên muốn hành hung anh vợ giải hận?”


”Đánh mười đệ tử Thủy Đồ thị chúng ta? Người nào trương cuồng như vậy?”


Nguyên bản tất cả đệ tử trọng yếu Thủy Đồ thị ở trong tĩnh thất Truyền

Kinh Các của Luyện Khí sĩ Thủy Đồ thị, xa xa quan chiến, Thủy Lệnh Sơn

mới vừa bị mang tới, mấy vị đệ tử trọng yếu đi lên trước mớm thuốc cho

Thủy Lệnh Sơn, thuốc còn chưa kịp ăn, vị đệ tử kia Thủy Đồ thị cũng đã

bị Chung Nhạc đánh bay.


Mà vào lúc này, âm thanh của Chung Nhạc cũng truyền đến, để cho mấy đệ

tử trọng yếu Thủy Đồ thị trong tĩnh thất vừa sợ vừa giận, từng cái từng

cái bỗng nhiên đứng dậy, đằng đằng sát khí nhìn về phía ngoài Truyền

Kinh Các.


Đệ tử trọng yếu tự nhiên bất đồng với đệ tử khác, đệ tử trọng yếu thường thường đều xuất thân từ nhất mạch của tộc trưởng, hoặc là huyết mạch

của Luyện Khí sĩ trong tộc, thân phận địa vị cũng vượt xa người khác, là người có thể đi theo tu luyện cùng Luyện Khí sĩ, hoàn toàn có thể nói

là tinh anh trong tinh anh của tuổi trẻ Thủy Đồ thị.


Đi theo Luyện Khí sĩ trong tộc tu luyện, bọn họ người nào không phải là

nhân vật đã nhận được chân truyền? Không được đến chân truyền, căn bản

không có tư cách đi theo Luyện Khí sĩ tu hành!


Huống chi, Thủy Đồ thị chính là thập đại thị tộc, đệ tử trọng yếu có khi là linh đan diệu dược, có khi là thiên tài địa bảo, dùng linh đan chồng chất cũng có thể đem đệ tử xếp thành cao thủ!


Trong ngày thường những đệ tử này chống lại đệ tử thượng viện tự nhiên

đều có một loại cảm giác về sự ưu việt, cho là đệ tử thượng viện không

thể nhận được chân truyền, so với những đệ tử trọng yếu như bọn hắn phải kém sắc một bậc. Lần này bọn họ đi tới thượng viện, cũng là vì hiểu rõ, thăm dò trong hàng đệ tử thượng viện đều có những cao thủ gì, thật ra

thì trong lòng bọn họ đối với lần thăm dò này vẫn còn có chút lơ đễnh.


Trên thực tế sau khi đến thượng viện, trải qua mấy trận khiêu chiến, bọn họ cũng đúng là đem từng cái từng cái đệ tử thượng viện đánh bại dễ như trở bàn tay, đến nay mới thôi chưa đụng phải đối thủ so với bọn hắn còn muốn mạnh mẽ, vì vậy đều có chút lười biếng.


Nhưng là giờ phút này những đệ tử tinh anh của Thủy Đồ thị như bọn họ,

cư nhiên bị một tên Luyện Thể giả này há mồm liền muốn đánh mười!


”Chính là đệ tử thương viện tu hành pháp môn luyện thể liền muốn ngang

ngược càn rỡ, không coi tinh anh nội viện ra gì, càn rỡ, thật sự quá càn rỡ!”


Trong mắt vị nữ đệ tử lóe lên tinh quang, đứng dậy liền muốn đi ra tĩnh

thất, quần áo phất phơ, anh tư táp sảng, nói: “Ta đi cho hắn biết, cái

gì gọi là trời cao đất rộng!”


Nàng chưa đi ra tĩnh thất, liền đã bắt đầu quan tưởng, chỉ thấy tinh

thần lực thế nhưng đã bắt đầu hóa thành nước chảy xoay tròn vây lượn

quanh thân hình, tạo thành một con sông phóng túng tuôn ra, xoay tròn

vây lượn quanh thân hình, như rồng vọt lên, như mãng du động!


”Thủy kiếm khí, Kiếm Thập Tam Thức!”


Nữ đệ tử Thủy Đồ thị kia quát khẽ, trong sông có từng ngụm Thủy Kiếm từ

trong nước nhiễm nhiễm dâng lên, cao thấp không chừng, rõ ràng là một

môn kiếm pháp cực kỳ cao thâm!


Nàng cũng là hạng người cẩn thận, thân kinh bách chiến, cũng không khinh thường Chung Nhạc, mới vừa rồi Thủy Lệnh Sơn cùng một vị đệ tử khác của Thủy Đồ thị khinh thường Chung Nhạc, kết quả bị bại dứt khoát lưu loát, tự nhiên làm cho nàng trong lòng cảnh giác, vì vậy còn chưa chiến, liền trước tiên quan tưởng miễn cho bị Chung Nhạc cái tên Luyện Thể giả này

đánh trở tay không kịp.


Một vị đệ tử Thủy Đồ thị ánh mắt sáng lên, cười nói: “ Thủy Sanh sư tỷ

không hổ là nhân vật cao tầng trong tộc coi trọng, tâm tư kín đáo, lần

này đi ra ngoài tất nhiên muốn tiểu tử thượng viện kia đẹp mắt!”


Hắn còn chưa nói hết lời, đã bị một hơi thở vô cùng thô bạo từ cửa vào

đập vào mặt, chỉ thấy cửa vào Ác Giao sôi trào, Giao Long vẫy đuôi, cùng nữ đệ tử Thủy Sanh ở trước cửa tĩnh thất gặp nhau!


Thủy kiếm khí của Kiếm Thập Tam Thức cùng Giao Long đồng thời bộc phát,

trong lúc nhất thời chỉ thấy rầm một tiếng lôi quang sáng lên, trong

chớp mắt sáng chói giống như tiểu mặt trời, nhưng thấy trong tiểu mặt

trời có một đầu ác long rung đùi đắc ý, đánh giết tới, cùng con sông va

chạm, thân hình vượt lên đem con sông quấy nát, đem từng ngụm Thủy Kiếm

Khí hết thảy đều chấn thành hơi nước!


Còn nữ đệ tử Thủy Sanh kia hét lên một tiếng, bị cái đuôi Giao Long đánh bay ở giữa không trung, kéo dài qua tĩnh thất chu vi vài mẫu, từ đầu

bên này bay đến đầu bên kia, một tiếng thình thịch thì dán lên vách

tường cuối cùng!


Vách tường lay động kịch liệt, đá vụn bổ nhào tác tác rơi xuống, chỉ

thấy Thủy Sanh lại bị dính ở trên vách tường, tứ chi mở ra thành hình

chữ đại, bốn phía cũng có đầy vết rách như mạng nhện!


Có thể nghĩ, một kích vừa rồi của Chung Nhạc, sức mạnh bộc phát là hung mãnh cỡ nào!


”Nếu Thủy Đồ thị không ra thỉnh giáo, như vậy ta liền vào tới lãnh giáo!”


”Một, hai, ba... Chỉ có bảy đệ tử Thủy Đồ thị sao?”


Chung Nhạc có chút thất vọng, lẩm bẩm nói: “Ta còn tưởng rằng có thể đánh mười...”


”Càn rỡ!”


Đệ tử Thủy Đồ thị khoảng cách hắn gần nhất phản ứng cực kỳ nhanh chóng,

lập tức di động thân hình, tinh thần lực hóa thành Đồ Đằng văn, đồng

thời sau lưng cũng có một cây Đồ Đằng trụ bay lên cắm xuống đất, uy lực

của Thủy hệ Đồ Đằng trụ bị kích phát ra, quát lên: “Nơi này là tĩnh thất của Luyện Khí sĩ Thủy Đồ thị, không phải là địa phương ngươi có thể lớn lối!”


Uỳnh uỳnh uỳnh!


Sau lưng sáu vị đệ tử khác của Thủy Đồ thị cũng có từng căn Đồ Đằng trụ

bay lên, lần lượt cắm trên mặt đất, những tên đệ tử này cũng hạng người

là lợi hại, nơi mà Đồ Đằng trụ cắm xuống cũng rất có quy cách, bố trí

thành Thất Tinh Tương Liên trận thế, vừa vặn đem tĩnh thất lớn khoảng

vài mẫu này hoàn toàn bao phủ trong uy lực của trận thế, hơn nữa Đồ Đằng văn giữa Đồ Đằng trụ cùng Đồ Đằng trụ chồng chất lên nhau, làm uy lực

tăng lên gấp bội!


Một cây Đồ Đằng trụ liền có thể mang đến thật lớn khốn nhiễu cho Luyện

Thể giả, áp lực của nước hạn chế hành động, mà dưới tình huống Đồ Đằng

trụ chồng lên nhau, áp lực lại càng tăng lên gấp bội!


Những tên đệ tử Thủy Đồ thị này biết Chung Nhạc là một Luyện Thể giả,

cho nên quyết định thật nhanh, đem ưu thế lớn nhất của hắn khắc chế, sau đó liền không tới phiên hắn khoa trương!


”Hà Bá Đồ Đằng Quan Tưởng Quyết!”


”Thủy Hà Kiếm Khí!”


”Vị Thủy Hạ Thương Sơn!”


Bảy vị đệ tử Thủy Đồ thị chợt quát, chỉ một thoáng chỉ thấy trong tĩnh

thất hơi nước ngập trời, một mảnh dài hẹp sông lớn bôn lưu, tĩnh thất

giống như đã biến thành một thế giới của nước, Vị Thủy sông lớn, hà sơn

nhất thể, lấy sông vì kiếm khí, thậm chí một vị đệ tử còn quan tưởng ra

hà bá hà bá!


Tranh ——


Từng ngụm Hồn binh xuất hiện, những tên đệ tử Thủy Đồ thị này thế nhưng

Từng ngụm Hồn binh xuất hiện, những tên đệ tử Thủy Đồ thị này thế nhưng

Tế Hồn Hồn binh, rõ ràng là chuẩn bị toàn lực ứng phó, đem sỉ nhục mà

Chung Nhạc mang cho những đệ tử khác của Thủy Đồ thị toàn bộ trả lại!


Bất quá ở trong nháy mắt khi căn Đồ Đằng trụ thứ nhất của bọn họ rơi

xuống, thì Chung Nhạc đã bắt đầu hành động, căn Đồ Đằng trụ thứ nhất rơi xuống, Đồ Đằng trụ còn chưa kích thích, Bôn Lôi Kiếm Quyết cũng đã bộc

phát, lôi đình kiếm chỉ từ trên cái căn Đồ Đằng trụ chưa kịp rơi xuống

chợt lóe lên, cùng căn Đồ Đằng trụ này rơi xuống, vằn nước của Đồ Đằng

vừa mới bắt đầu lan ra khắp nơi, liền thấy trên gốc cây Đồ Đằng trụ lộ

ra một đạo liệt ngân, tiếp theo Đồ Đằng trụ biến thành hai khúc.


Mà cùng lúc đó những Đồ Đằng trụ của sáu vị đệ tử Thủy Đồ thị khác lúc

này mới rơi xuống, Thất Tinh Tương Liên trận thế còn chưa hoàn thành

liền bị phá vỡ!


”Ngự lôi hoành không!”


Chung Nhạc từ phía dưới bay lên trời, lôi quang đại tác, nhanh như tia

chớp tránh thoát từng đạo công kích, tránh ra những Hồn binh bắn nhanh

đến.


Hồn binh ở giữa không trung chuyển hướng, tốc độ cực nhanh, đầy trời

kiếm quang đập vào mặt, chỉ nghe một vị đệ tử Thủy Đồ thị quát lên: “Lấy Hồn binh vây kín, để cho hắn không có đường có thể trốn!”


Răng rắc!


Lôi quang hiện ra, lôi âm nổ vang, vị đệ tử Thủy Đồ thị kia bị một đạo

lôi quang bổ trúng, thân hình bắn lên, bị phách đến thân thể cứng còng,

cả người nám đen, chỉ thấy một con vuốt rồng lớn từ không trung đè

xuống, đem vị đệ tử vừa mới bị phách bay lên này sinh sôi áp trên mặt

đất, tĩnh thất lay động, mặt đất xuất hiện một rãnh to hình người!


”Long Hành Vạn Lý!”


Chung Nhạc ngang trời mà đi, chỉ một thoáng từ đầu tĩnh thất này lướt

ngang đến một đầu khác tĩnh thất, ngay cả Hồn binh giữa không trung cũng đuổi không kịp. Hồn binh đối với hắn là uy hiếp lớn nhất, thân thể máu

thịt làm sao có thể ngăn cản loại bảo vật như Hồn binh này? Cũng may

tốc độ của hắn đầy đủ mau!


”Song Long Đoạt Thực!”


Rồng ngâm chấn động, phía sau Chung Nhạc lại có từng đầu đầu Giao Long

nhiễm nhiễm tức giận, hai con Giao Long riêng phần mình quay quanh nửa

bên thân thể, chợt há miệng hướng hai vị đệ tử ở giữa hung hăng va chạm, hai người bể đầu chảy máu, ngất đi.


Ngoài Truyền Kinh Các, hàng trăm... đệ tử thượng viện hướng tĩnh thất

Thủy Đồ thị nhìn lại, chỉ thấy trong tĩnh thất sóng nước ngập trời, sấm

sét vang dội, rồng ngâm chấn động, tiếng nước chảy tiếng phóng đãng gào

thét, tiếng thân thể va chạm, nhiều tiếng lọt vào tai.


Sau một lúc lâu, sóng nước biến mất, tiếng lôi đình tiếng nước chảy âm

thanh rồng ngâm tất cả tiếng vang cũng bình thường xuống tới, tĩnh thất

khôi phục lại bình tĩnh.


Chung Nhạc từ trong môn hộ rách rưới của tĩnh thất đi ra, run lên áo da thú, lắc đầu nói: “Mới tám...”


Có người thò đầu hướng tĩnh thất Thủy Đồ thị nhìn lại, chỉ thấy trong

tĩnh thất một mảnh hỗn độn, tám vị nam nữ đệ tử Thủy Đồ thị cũng tứ chi

ngã chỏng vó đầy đất.


Ngắn ngủn chốc lát, tám vị đệ tử trọng yếu của Thủy Đồ thị, liền bị một lần quét ngang!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...