Nhân Đạo Chí Tôn


“Giá trị của Dị ma biến dị không phải chuyện đùa, bình thường đệ tử thượng viện cần công lao khi đánh

chết một trăm đầu dị ma, mới có thể đổi lấy một viên Vũ Linh đan, mà

đánh chết một đầu Dị ma biến dị là có thể đổi lấy một trăm viên Vũ Linh

đan!”


Đình Lam Nguyệt có chút hâm mộ, nói: “Hơn nữa xương cốt của Dị ma biến

dị cũng là Huyền Thiết tinh khiết nhất, so với Huyền Thiết trong xương

cốt của Di ma bình thường tinh thuần hơn không biết bao nhiêu lần, dùng

để luyện chế Hồn binh không còn gì tốt hơn! Năng hơn hai ngàn cân Huyền Thiết, có thể luyện chế hơn mười kiện Hồn binh, hơn nữa còn là Hồn binh thượng đẳng!”


Trái tim.Chung Nhạc đập mạnh một cái, một trăm viên Vũ Linh đan, tuyệt

đối là một khoản tài phú không nhỏ, đối với hắn mà nói nó càng là một

cơn mưa đúng lúc!


Mà Hồn binh cũng cực kỳ mê người, có thể trên phạm vi lớn tăng lên chiến lực của hắn. Hài cốt của Dị ma này lại có thể luyện chế hơn mười khẩu

Hồn binh, có thể nghĩ là đây là một khoản tài phú lớn đến bực nào!


Trong hàng đệ tử thượng viện có được Hồn binh cũng không phải số ít,

nhưng phần lớn đều là Hồn binh cấp thấp, dùng đều là kim thiết bình

thường, chỉ có thể miễn cưỡng Tế Hồn mà thôi, Huyền Thiết trong đó cũng

không tinh khiết.”


Đình Lam Nguyệt nhắm lại hai mắt quan tưởng chốc lát, đột nhiên trước

mặt dấy lên hừng hực liệt hỏa, đem thi thể của đầu Dị ma biến dị kia vây quanh, thì ra là đang quan tưởng một môn công pháp hỏa hệ, nói: “Cho dù là Hồn binh cấp thấp, uy lực của nó cũng là không thể khinh thường, một khi tế lên, qua lại như điện, làm người ta khó lòng phòng bị. Mà trong

Hồn binh thượng đẳng không có bất kỳ tạp chất, trong hàng đệ tử thượng

viện cũng không có mấy người có thể có được bực này Hồn binh, chỉ có đệ

tử trọng yếu xuất thân từ thập đại bộ lạc trong Đại Hoang, mới có thể

nắm giữ bực này thần binh lợi khí!”


Liệt hỏa thiêu đốt, không qua bao lâu liền đem cỗ thi thể này đốt thành

tro bụi, chỉ còn dư lại xương cốt bằng Huyền Thiết bị liệt hỏa đốt cháy

đến phát sáng.


Đình Lam Nguyệt lại nhắm mắt quan tưởng chốc lát, tinh thần lực quan

tưởng mưa to, đem xương cốt bằng Huyền Thiết làm nguội lại, nói: “Luyện

chế Hồn binh không phải là việc mà chúng ta đệ tử bực này có thể làm

được, chỉ có Luyện Khí sĩ mới có thủ đoạn này. Sư đệ muốn đem xuong cốt

này bán ra, hoặc là mời người luyện chế, ta đều có con đường. Mặc dù Đại Đình thị chúng ta không phải là thập đại thị tộc, nhưng là cũng có nội

tình của mình, Đại Đình thị chúng ta cũng có Luyện Khí sĩ trong Kiếm Môn!”


Được nước mưa cọ rửa, xương cốt bằng Huyền Thiết xèo xèo bốc lên hơi nước, cuối cùng cũng nguội xuống.


Chung Nhạc gật đầu, hắn quả thật không có con đường ở trong Kiếm Môn, sự suy thoái của Chung Sơn thị, dẫn đến trong lớp người già không có xuất

hiện qua Luyện Khí sĩ, hơn nữa, Chung Nhạc mặc dù biết Tả Tương Sinh,

nhưng lại không có bao nhiêu giao tình.


Nếu như Đình Lam Nguyệt có con đường mà nói, đem xương cốt bằng Huyền

Thiết này bán cho Đại Đình thị cũng sẽ không bị thiệt thòi bao nhiêu.


Đình Lam Nguyệt tiếp tục nói: “Sư đệ, ta đã giúp ngươi xử lý sạch sẽ bộ

hài cốt này, ngươi vác ở trên người, chúng ta lập tức đi tìm kiếm các sư huynh sư đệ khác. Ma Khư Kiếm Môn cực kỳ nguy hiểm, nếu là tách ra mà

nói, gặp phải bộ lạc lớn của Dị ma, Nhện ma liền lành ít dữ nhiều!”


”Tốt!”


Chung Nhạc thấy nàng muốn lửa có lửa, muốn mưa có mưa, trong lòng cũng

Chung Nhạc thấy nàng muốn lửa có lửa, muốn mưa có mưa, trong lòng cũng

là bội phục mười phần, nói: “Sư tỷ thế nhưng đồng thời tinh thông nhiều

loại công pháp, làm người ta bội phục.”


”Quan tưởng nước lửa, chính là tiểu pháp môn cần chuẩn bị để xuất môn

lịch lãm, cũng không phải là công pháp giỏi cỡ nào, nhưng lại hữu dụng

vô cùng. Nếu là ở bên ngoài ăn gió nằm sương, không có tiểu pháp môn như vậy sẽ phải ăn rất nhiều đau khổ.”


Đình Lam Nguyệt cười nói. Chung Nhạc tâm niệm vừa động, quan tưởng Giao

Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết, chỉ thấy tinh thần lực của hắn hóa thành

Giao Long, Giao Long há mồm liền đem Dị ma kia ngậm, mà bản thân Chung

Nhạc thì hai tay trống trơn, cất bước đuổi theo Đình Lam Nguyệt.


Đình Lam Nguyệt nhìn thoáng qua, trong lòng thầm khen một tiếng:“ Tinh

thần lực của Chung sư đệ có độ mềm và dai kinh người, hài cốt của Dị ma

nặng hơn hai ngàn cân, nhưng Giao Long do tinh thần lực của hắn biến

thành lại có thể ngậm nhẹ nhàng như thế, cử trọng nhược khinh. Khó trách hắn có thể chém giết Dị ma biến dị, đúng là không phải do may mắn.”


Hai người nhanh chóng đi về phía trước, Đình Lam Nguyệt chạy lên một tòa núi cao, quan tưởng hoả diễm, chỉ thấy ánh lửa vọt lên cao hơn hai mươi trượng, hoả diễm ở giữa không trung tạo thành một cái chữ “Bồ” thật to.


Cũng không lâu lắm, Hà Thừa Xuyên và mười vị đệ tử cũng chạy lên tới

ngọn núi này, tụ hợp cùng Chung Nhạc và Đình Lam Nguyệt, thấy trong

miệng của Giao Long sau lưng Chung Nhạc ngậm lấy cụ hài cốt của Dị ma

kia, cũng là lấy làm kinh hãi.


”Chung sư đệ, ngươi đem đầu Dị ma biến dị kia giết rồi hả?” Hà Thừa Xuyên thất thanh nói.


Chung Nhạc lắc đầu, cười nói: “Thật xấu hổ, ta ở trong núi hoang chỉ lo

chạy trối chết thì đột nhiên bị trật chân té bổ nhào một cái, đứng lên

nhìn lại thì phát hiện là hài cốt của Dị ma này. Hẳn là Dị ma bị chết

già ở hoang sơn dã lĩnh, không nghĩ tới lại bị ta phát hiện được,“


Đám người Hà Thừa Xuyên hâm mộ không ngừng, luôn miệng nói: “Vận khí của Chung sư đệ thật nghịch thiên, tại sao ta lại không có vận khí tốt như

vậy chứ?”


Các đệ tử khác trong môn hạ của Bồ lão cũng không có đi xa, nhìn thấy

chữ “Bồ” do Đình Lam Nguyệt quan tưởng ra, đều tự mình tìm tới, lại qua

nửa canh giờ, cuối cùng cũng lục tục đem người tìm đủ.


Mọi người nhìn thấy bộ hài cốt Dị ma biến dị trên lưng Chung Nhạc, đều

vạn phần kinh dị, Hà Thừa Xuyên nhanh mồm nhanh miệng nói một phen, mọi

người lại hâm mộ không ngừng.


Đình Lam Nguyệt ho khan một tiếng, nói: “Chư vị sư đệ, lần này chúng ta

tiến vào Ma Khư lịch lãm, đã chết hai vị sư đệ, đã không thể tiếp tục

nữa, chúng ta nên lập tức rời đi. Đoán chừng trong Ma Khư đã xảy ra

biến cố gì kinh người, nếu không bộ lạc Dị ma nhỏ như vậy, không thể nào đản sinh ra một đầu Dị ma biến dị! Chuyện này chi bằng lập tức báo lên cho sư môn, mời sư môn điều tra một phen!”


Mọi người rối rít gật đầu.


Chỉ có đại bộ lạc có trăm vạn Dị ma mới có thể ra đời Dị ma biến dị,

chính là tiểu bộ lạc chỉ có hai trăm đầu Dị ma, ở đâu lại có thể sinh ra bực này hung vật?


Nơi này tất có kỳ hoặc.


Mọi người đang muốn xuống núi, thì nghe đột nhiên có tiếng ồn ào từ xa

Mọi người đang muốn xuống núi, thì nghe đột nhiên có tiếng ồn ào từ xa

truyền tới, chỉ thấy ở sâu trong Ma Khư có một mảnh mây đen đông nghịt

đang cuốn tới, mây đen càng lúc càng lớn, hướng bên này bay tới, mà ở

phía trước mây đen, có hơn mười vị đệ tử thượng viện của Kiếm Môn đang

bán mạng chạy như điên!


”Đó là... môn hạ đệ tử của Kim Hồng sư thúc!”


Hà Thừa Xuyên có nhân mạch hơi rộng, lập tức nhận ra vài vị đệ tử thượng viện chạy trốn ở phía trước, nghi ngờ nói: “Bọn họ đang trốn cái gì?”


”Đó là Ưng ma!”


Trên đỉnh núi, sắc mặt của mọi người đều kịch biến, một người nữ đệ tử thất thanh nói: “Nhiều Ưng ma như vậy!”


Rõ ràng tấm mây đen giữa không trung kia không phải là mây, mà là do hơn ngàn con Ưng khổng lồ triển khai hai cánh tạo thành dị tượng kinh người!


Chung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cái gọi là Ưng ma chính là đầu

người thân chim, móng vuốt lớn và hai cánh, trong miệng mọc đầy răng

nhọn, vô số đầu Ưng ma không ngừng lên xuống, tấn công liên tục vào đám

đệ tử thượng viện ở bên dưới!


Đột nhiên một vị đệ tử thượng viện bị bắt chặt hai vai rồi xông lên trời cao, vài con Ưng ma khác từ bên cạnh đánh tới, trong chốc lát liền đem

đệ tử kia phá tan thành từng mảnh, huyết nhục vẩy ra, nhưng không có một khối huyết nhục rớt xuống đất, mà còn ở giữa không trung liền bị bầy

Ưng ma ăn được không còn một mống!


”Lâm Thúc Bình đã chết!”


Hà Thừa Xuyên thấy vị đệ tử thượng viện bị bầy Ưng ma ăn hết kia, ánh

mắt trợn tròn, hít một hơi lãnh khí, lẩm bẩm nói: “Lâm Thúc Bình chính

là đệ tử của Úc Lâm thị trong môn hạ của Kim Hồng sư thúc, Úc Lâm thị là thập đại thị tộc, thực lực Lâm Thúc Bình lại càng kinh người, được khen là thập đại đệ tử thượng viện của Kiếm Môn chúng ta, khoảng cách trở

thành Luyện Khí sĩ chỉ cách có nửa bước chân, làm sao lại cứ như vậy

liền bị Ưng ma giết rồi?”


”Là Ưng ma biến dị!”


Sắc mặt của Đình Lam Nguyệt trắng như tuyết, quyết định thật nhanh, quát lên: “Mau mau xuống núi rời đi Ma Khư! Tiểu bộ lạc chỉ có ngàn con Ưng ma, thế nhưng cũng xuất hiện Ưng ma biến dị,Ma Khư Kiếm Môn khẳng định

đã xảy ra vấn đề!”


Chung Nhạc cũng biết đại sự không ổn, thứ nhất tiểu bộ lạc Dị ma xuất

hiện Dị ma biến dị, còn có thể nói thành tình cờ, nhưng ngay cả tiểu bộ

lạc Ưng ma cũng xuất hiện Ưng ma biến dị, nơi này liền có cổ quái!


Mọi người chạy xuống núi, Đình Lam Nguyệt sóng vai cùng Chung Nhạc, nói: “Chung sư đệ, chút nữa nếu gặp phải nguy hiểm, kính xin sư đệ xuất thủ

giúp chúng ta giúp một tay...”


Hà Thừa Xuyên nghe nói như thế, trong lòng buồn bực: “Vì sao Đình sư tỷ nói ra những lời như vậy?”


Hắn lại không biết Đình Lam Nguyệt đã thấy qua bản lĩnh của Chung Nhạc,

biết chiến lực của Chung Nhạc còn cao hơn mình, vì vậy mới lên tiếng nhờ vả.


”Sư tỷ yên tâm, mặc dù ta không phải là đệ tử của Bồ lão, nhưng từng

cùng chư vị sư huynh sư tỷ có chung hoạn nạn, tự nhiên muốn đồng tâm

hiệp lực!”


Chung Nhạc mới vừa nói ra lời này, đột nhiên chỉ thấy nơi xa có khói bui nổi lên bốn phía, hàng trăm con nhện lớn đen nhánh đang xua đuổi lấy

hơn mười vị đệ tử thượng viện của Kiếm Môn vọt về hướng bên này!

hơn mười vị đệ tử thượng viện của Kiếm Môn vọt về hướng bên này!


Những con nhện lớn kia đều có tám trảo chạy gấp, mỗi một con nhện đều

cao khoảng sáu thước, lớn hơn trượng, thế nhưng trên lưng con nhện lại

sinh ra nửa người trên của loài người, có cô gái, cũng có nam tử, rõ

ràng là Nhện ma trong Ma Khư!


Đầu Nhện ma dẫn đầu là kinh người nhất, há mồm phun ra tơ nhện sáng như

tuyết, một tiếng xé gió vang lên liền đem một vị đệ tử thượng viện dính

chặt, dùng sức kéo một cái thì đệ tử thượng viện này liền không tự chủ

được bay lên, rơi vào trong bầy nhện, chỉ nghe một tiếng kêu thảm liền

không còn tiếng động nữa, lại bị bầy nhện ma ăn đến liền xương đều không dư lại!


”Nhện ma biến dị!”


Sắc mặt của Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên và tất cả đệ tử thượng viện

đều trở nên tái nhợt, lập tức chuyển hướng, chọn đường thoát đi nơi

đây.


”Đó là môn sinh của Thương Tùng sư thúc, cũng gặp tao ương, gặp được Nhện ma biến dị!”


Mọi người mới chạy ra được mấy dặm, lại gặp phải một lớp đệ tử thượng

viện khác cũng đang chạy trối chết, bị mấy trăm Ma tộc Ma Khư đuổi giết, vội vàng thoát thân!


”Sợ rằng Ma Khư đã xảy ra chuyện lớn!”


”Chúng ta lâm vào bên trong Ma vực, đợi đến Luyện Khí sĩ của Kiếm Môn

nhận được tin tức, sợ là chúng ta cũng đã chết không có chỗ chôn!”


”Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nơi đây đột nhiên nhiều ra nhiều Ma tộc biến dị như vậy?”


Đám người Chung Nhạc liên tục chạy trốn, nhưng là càng nhiều hơn Ma tộc

Ma Khư xuất hiện, ở dẫn dắt của Ma tộc biến dị đem đệ tử thượng viện vây khốn lại, vây quanh ở trong một vòng vây rộng lớn khoảng trăm dặm.


”Ha hả, Nhân tộc bắt nạt Ma tộc chúng ta, đem chúng ta nhốt ở chỗ này,

nuôi chúng ta, để cho hậu bối của bọn họ giết chúng ta luyện tay, hôm

nay, báo ứng của bọn họ đã tới.”


Bên ngoài vòng vây, tất cả Ma tộc biến dị đều xuất hiện, hơi thở cuồng

dã không bị cản trở, lệ khí xông lên trời, rõ ràng là thủ lĩnh trong đại bộ lạc có trăm vạn Ma tộc, thậm chí trong đó có Ma tộc đã cảm ứng được

Ma Linh, hồn phách cùng Ma Linh của Ma Khư kết hợp, trở thành Luyện Khí

sĩ của Ma tộc!


”Các tộc Ma tộc chúng ta nhiều năm đầy đàn vô cùng gian khổ như vậy, âm

thầm tế tự mảnh trời đất này, rốt cục để cho trong trời đất của Ma Khư

sinh ra Ma Linh!”


Dẫn đầu là một vị Luyện Khí sĩ Ma tộc quanh thân bao phủ ở dưới hắc bào, cụ gió thổi tới, bay phất phới, cười ha ha nói: “Hôm nay, đem những tên tiểu bối của Nhân tộc này, làm thành gia súc, tế tự tổ tiên viễn cổ tộc chúng ta, tỉnh lại Linh của tổ tiên, giết ra Ma Khư, đoạt lại Đại Hoang vốn là thuộc về chúng ta! Ta muốn để cho máu của những Nhân tộc này,

thoải mái Linh của tổ tiên viễn cổ, làm cho bọn họ thức tỉnh!”


Sau lưng hắn, từng vị Luyện Khí sĩ Ma tộc bay lên trời, cao giọng quát

lên: “Các con nghe lệnh, không cần ăn hết bọn họ, đưa bọn họ bắt!”


”Lưu bọn họ một mạng, dùng để tế tự, hiến tặng cho Linh của tổ tiên viễn cổ!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...