Người Vá Xác FULL
7.5/10
15050

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Nguồn: wattpad

Trạng thái: Full

Tác giả Tích Man - Truyện Người Vá Xác của tác giả Tích Man xoay quanh nhân vật chính - Đầu Kim: Chú tôi là một người chuyên khâu tử thi, tôi theo chú học nghề từ nhỏ, nào ngờ cỗ tử thi đầu tiên mà tôi khâu, lại đem tới phức cực lớn cho cả tôi lẫn chú...

Nếu yêu thích truyện linh dị, bạn có thể đọc thêm Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi hoặc Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí


Thân mời SStruyen.com

7.5/10
15050
Người Vá Xác FULL

Tác giả :

Thể loại: Linh Dị

Nguồn: wattpad

Trạng thái: Full

Tác giả Tích Man - Truyện Người Vá Xác của tác giả Tích Man xoay quanh nhân vật chính - Đầu Kim: Chú tôi là một người chuyên khâu tử thi, tôi theo chú học nghề từ nhỏ, nào ngờ cỗ tử thi đầu tiên mà tôi khâu, lại đem tới... phiền phức cực lớn cho cả tôi lẫn chú...

Nếu yêu thích truyện linh dị, bạn có thể đọc thêm Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi hoặc Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí


Thân mời SStruyen.com

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

BÌNH LUẬN TRUYỆN