Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa


Editor: Thoa Xù


Lâm Khải quyết định chọn nhà hàng ở con đường đối diện, bốn người đi vào,

lập tức có nhân viên phục vụ đón tiếp, Lâm Khải đưa bánh ngọt cho nhân

viên phục vụ,