Người Cầm Quyền


Hàn Đông và Mạnh Xuân Đức thương lượng một chút, tới chín giờ rưỡi sáng ngày mười ba tháng tám, sẽ dẫn đoàn đi máy bay từ Yến Kinh đến tỉnh Tây Xuyên. Đi cùng còn có Tài Vĩnh Hi, Phùng Thuỵ Bách, Vương Kim Mâu là ba Vụ trưởng quan trọng. Ngoài ra còn có ba tuần tra viên, lần lượt là Thẩm Huy, Trương Phúc Đạt, Bồ Định Khôn. Còn có thư ký của Hàn Đông là Hứa Song, tổng cộng là tám người. Theo sắp xếp trước đây, trạm đầu tiên sẽ đến tỉnh Tứ Xuyên trước, cho nên Tào Vĩnh Hi, Phùng Thuỵ Bách và Vương Kim Mâu đều theo sát Hàn Đông trong suốt cuộc hành trình. Đợi đến trạm thứ hai là tỉnh Tây Xuyên, ba người bọn họ liền về trước, lần lượt từng Phó vụ trưởng tham gia tiểu tổ. Còn về Thẩm Huy và mấy điều tra viên khác, lại đi theo sát Hàn Đông. Trong ba tuần tra viên này, Thẩm Huy nhỏ nhất, vừa mới năm mươi tuổi, nhỏ hơn đến năm sau tuổi so với Trương Phúc Đạt và Bồ Định Khôn. Trương Phúc Đạt và Bồ Định Khôn tuổi có vẻ xấp xỉ nhau, đối với việc lên cấp Thứ trưởng cũng không có hy vọng gì lớn lắm, cũng không hy vọng đi ra khỏi Uỷ ban Cải cách, cho nên mới yên tâm với công việc hiện tại. Lãnh đạo sắp xếp cái gì thì làm cái đó, nhưng tính tích cực lại không cao lắm. Hàn Đông cũng từng tìm hiểu hoàn cảnh của hai người này. Tuy hai đồng chí này vì nguyên do tuổi tác, nên tính chủ động trong công việc không mạnh, nhưng kinh nghiệm công tác của hai người họ lại rất phong phú. Hai người họ làm việc ở Uỷ ban Cải cách cũng đã mấy chục năm rồi, từ cán bộ cơ sở mà từng bước đi lên, đi qua từng giai đoạn cải cách của đất nước. Đối với các chính sách, phương châm, họ đều hiểu rất rõ, thậm chí đối với những việc này, họ còn thuộc như lòng bàn tay. Cho nên, Hàn Đông cảm thấy, nếu có thể kích thích tính chủ động của họ, để bọn họ gia nhập tiểu tổ giám sát, có lẽ sẽ có được hiểu quả không tồi. Trước lúc xuất phát, Hàn Đông còn dành thời gian nói chuyện riêng với Trương Phúc Đạt, Bồ Định Khôn. Hai người đều thể hiện sẽ hết sức đi theo Hàn Đông làm tốt công tác giám sát, nhất định sẽ cố gắng hết sức nghe theo sự sắp xếp của Hàn Đông để làm tốt mỗi một công việc. Ít nhất đối với thái độ của bọn họ, Hàn Đông cũng khá hài lòng. Còn đối với tình hình cụ thể, thì còn phải để khi làm công việc cụ thể mới có thể nhìn ra được. Nhưng qua cuộc nói chuyện, Hàn Đông cũng có thể nắm bắt được tư tưởng thái độ của hai người, tin chắc cũng có thể kích thích được tính tích cực trong công việc của họ. Về phần Thẩm Huy, y vẫn có chút suy nghĩ về tiền đồ của mình. Đối với người như thế này, thì dễ đối phó, Hàn Đông cơ bản không cần nói nhiều, y cũng sẽ cố gắng hết sức để biểu hiện bản thân mình trước mặt Hàn Đông. Ngồi trên máy bay, mọi người cũng không bàn chuyện công việc, dù sao trên máy bay cũng không phải chỉ có mấy người bọn họ. Mọi người chỉ nói chuyện về phong thổ ở các nơi, nói chuyện về những điều đặc sắc, thời gian quả thật cũng trôi qua rất nhanh. Mười một giờ năm mươi phút, máy bay chầm chậm hạ cánh xuống sân bay Thục Đô. Hàn Đông và mọi người xuống máy bay, liền thấy Uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch thường trực tỉnh Tây Xuyên Tạ Hồng Quân đã đến đón. Ngoài ra còn có Uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch tỉnh Hồng Tiến Phong. Tạ Hồng Quân vốn là Chủ tịch thành phố Biện Châu tỉnh Giang Việt được điều chuyển đến tỉnh Tây Xuyên đảm nhiệm Uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch thường trực tỉnh, lúc trước cũng có qua lại với Hàn Đông, quan hệ giữa hai người cũng không tồi. Tạ Hồng Quân là Phó chủ tịch thường trực tỉnh, là đại diện cho Uỷ ban nhân dân tỉnh đến đón tiếp Hàn Đông. Hồng Tiến Phong được bổ nhiệm làm Uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Tây Xuyên vào tháng tám năm trước, phân quản công tác cải cách ở Uỷ ban nhân dân tỉnh, vừa hay có liên quan đến công việc của Hàn Đông, cho nên y mới đi cùng để đón tiếp Hàn Đông. Hơn nữa, cho dù Hồng Tiến Phong không phân quản công tác cải cách, với mối quan hệ của y và Hàn Đông, tới đón tiếp một chút cũng là điều bình thường. Hàn Đông lần lượt bắt tay với Tạ Hồng Quân, Hồng Tiến Phong, nói chuyện một lúc, rồi ngồi lên xe Mercedes-Benz đến đón tiếp để về. Tạ Hồng Quân và Hồng Tiến Phong cũng đều là người quen cũ của Hàn Đông, bọn họ cũng biết lần này Hàn Đông đến, là đại diện của Uỷ ban Cải cách để chỉnh đốn và quy phạm lại việc thực hiện Hội nghị kinh tế thị trường. Trước tiên Tạ Hồng Quân giới thiệu cho Hàn Đông một chút về tình hình đại khái, tiếp theo Hồng Tiến Phong lại bàn bạc một chút về công việc cụ thể. Một mặt nói về những thành tích mà tỉnh Tây Xuyên có được trong việc vận hành phát triển kinh tế thị trường, mặt khác đương nhiên cũng nói về những vấn đề còn tồn tại và những phương pháp giải quyết của tỉnh đối với những vấn đề đó. Tính ra, Hàn Đông cũng rời tỉnh Tây Xuyên mấy năm rồi, nhưng sự quan tâm của hắn đối với tỉnh Tây Xuyên cũng không ít. Hơn nữa nơi này còn có không ít bạn bè, cấp dưới của hắn, từ bọn họ, Hàn Đông cũng có thể biết được nhiều tin tức có ích hơn. Theo tình hình mà hắn tìm hiểu được, thì tình hình vận hành kinh tế của tỉnh Tây Xuyên, so với mấy năm trước đây mà nói, quả thật cũng có sự tiến triển rất lớn. Đặc biệt là tình hình hai vùng nam bắc trong tỉnh có sự phát triển kinh tế không đồng đều, cũng đang dần được cải thiện. Điều này đương nhiên không thể không liên quan tới việc Hàn Đông làm việc ở thành phố Tân Châu và thành phố Vinh Châu. Lúc trước Hàn Đông ở thành phố Tân Châu, thành phố Vinh Châu cũng đã hao tổn rất nhiều tâm huyết. Nhìn thấy cố gắng của mình không uổng phí, trong lòng Hàn Đông cũng cảm thấy rất vui. Tuy có không ít thành tích, nhưng sự phát triển, vận hành kinh tế của thành phố Tây Xuyên, so với những vùng duyên hải phía Đông, vẫn có sự chênh lệch rất lớn. - Tôi thấy có ba nguyên nhân chính, thứ nhất điều kiện cơ sở của tỉnh Tây Xuyên quá lạc hậu, đây là nguyên nhân khách quan; Thứ hai là nguyên nhân chủ quan, so với vùng duyên hải phía Đông, cho dù là cán bộ hay người dân, về mặt tư tưởng quan niệm, vẫn còn có một chút chênh lệch. Điều này khiến cho rất nhiều chính sách, phương pháp kinh tế không được thực hiện một cách tốt nhất; Thứ ba là hiệu suất và phương thức làm việc của chính quyền chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề lớn, còn có rất nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện hơn nữa. Lần này Uỷ ban Cải cách căn cứ theo tinh thần của hội nghị Trung ương, căn cứ theo những vấn đề còn tồn tại trong sự vận hành kinh tế thị trường của mỗi vùng, mỗi thành phố, tiến hành chỉnh đốn sắp xếp toàn diện. Chủ yếu là tiến hành kiểm tra, đốc thúc một cách đúng đắn đối với mỗi vấn đề còn tồn tại trong phương pháp quản lý, tổ chức thực hiện các chính sách kinh tế cũng như các phương châm, chính sách của mỗi vùng, mỗi thành phố. Đối với hai người quen cũ này, Hàn Đông cũng cso sao nói vậy, nói rõ ràng hết nhiệm vụ và mục đích đến tỉnh Tây Xuyên lần này. Về hành động lần này, Trung ương sớm đã mở hội nghị, hơn nữa các tỉnh cũng tổ chức cho các cơ quan có liên quan nghe hội nghị qua truyền hình, cũng lần lượt tổ chức những lần sửa đổi tương ứng. Trên phương diện lớn, hành động lần này của Uỷ ban Cải cách, coi như một sự phúc tra. Đồng thời trên phương diện cả nước, cũng tiến hành một lần tuần kiểm. Mấy người trò chuyện với nhau, rất nhanh liền đến Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch tỉnh Nguỵ Trung Đình đã chờ ở đó từ trước. Tuy Hàn Đông chỉ là cán bộ cấp Thứ trưởng, Nguỵ Trung Đình lại là cán bộ cấp Bộ Trưởng, nhưng lần này Hàn Đông đại diện cho Uỷ ban Cải cách đến thị sát, cho nên biểu hiện của Nguỵ Trung Đình cũng khá khách sáo. Hơn nữa, bây giờ Hàn Đông là người có ưu thế phát triển tốt nhất trong lớp trẻ Trung Quốc, sau này tiền đồ rộng mở. Cho dù cấp bậc hiện tại của ông ta cao hơn Hàn Đông một chút, nhưng ông ta cũng không dám khinh thường Hàn Đông. Nguỵ Trung Đình mặc một bộ tây trang màu đen, giày da bóng loáng, bộ dạng tràn đầy phong độ, nói chuyện cũng khá phong phú. Trước tiên y thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Xuyên hoan nghênh Hàn Đông đến đôn đốc công tác, sau đó giới thiệu cho Hàn Đông về những tình hình có liên quan. Hai bên ngồi nói chuyện một lúc lâu, Ngụy Trung Đình liền nói: - Chủ nhiệm Hàn, thời gian cũng không còn sớm nữa, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chuẩn bị cơm, đợi lát nữa Bí thư Phạm cũng đến, bây giờ chúng ta qua đó đi. Hàn Đông cười nói: - Phải là tôi đi chào hỏi Bí thư Phạm mới đúng. Đoàn người rời khỏi Ủy ban nhân dân tỉnh, lên xe, mấy phút sau liền đến Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh. Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, Bí thư Tỉnh ủy Tây Xuyên Phạm Đồng Huy đã đến. Từ xa y đã mỉm cười, đưa tay ra với Hàn Đông. Hàn Đông nhanh chóng bước lên trước bắt tay cùng Phạm Đồng Huy, nói: - Bí thư Phạm, chào anh! - Ha ha, hoan nghênh đồng chí Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên xem xét chỉ đạo công tác. Phạm Đồng Huy cười sang sảng, nói. Khách chủ đều ngồi xuống, Phạm Đồng Huy đương nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa, Hàn Đông ngồi ở vị trí chủ khách, còn Ngụy Trung Đình lại ngồi bên cạnh, những người khác cũng lần lượt được xếp ngồi theo vị trí. Hồng Tiến Phong lại không ngồi cùng bàn với Hàn Đông, y cùng ngồi một bàn khác với người của tổ giám sát. Phạm Đồng Huy thân là Bí thư Tỉnh ủy Tây Xuyên, trước đây cũng đã từng qua lại không ít với Hàn Đông, vẫn luôn duy trì quan hệ tốt đẹp với Hàn Đông. Lúc đầu Phạm Đồng Huy có thể từ vịt rí Phó chủ tịch thường trực tỉnh mà cạnh tranh lên đến vị trị Chủ tịch tỉnh, cũng do có được sự ủng hộ của Hàn hệ. Nếu không có một câu nói của ông cụ Hàn, thì lúc đó có lẽ Phạm Đồng Huy có lẽ đã bị đánh bại bởi đối thủ là Bảo Xuân Long rồi. Mà bây giờ Bảo Xuân Long sớm đã lặng lẽ rút lui rồi, Phạm Đồng Huy cũng đã làm ở vị trí Bí thư Tỉnh ủy Tây Xuyên nhiều năm rồi. Mấy năm nay, sự phát triển kinh tế của tỉnh Tây Xuyên cũng không tệ. Tuy so với các tỉnh phía Trung, Đông bộ, vẫn còn có sự chênh lệch khá lớn, nhưng ở Tây bộ, cũng đã phát triển nhanh nhất rồi. Ăn cơm xong, Hàn Đông và Phạm Đồng Huy nói chuyện với nhau nửa tiếng đồng hồ. Có thể nói, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với sự việc Hàn Đông đến đây, đã có sự coi trọng rồi. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh đều đích thân tiếp đãi. Ngoài ra còn có Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, các lãnh đạo phân quản công tác cải cách cũng cùng đi trong toàn bộ chuyến đi. Điều này ngoài nguyên nhân là Ủy ban Cải cách là một bộ phận rất quan trọng ra, còn vì thân phận của Hàn Đông. Nếu không, đổi lại là một Phó chủ nhiệm khác đến, có lẽ nhiều nhất Ngụy Trung Đình cũng chỉ ra mặt tiếp đãi một chút, còn Phạm Đồng Huy thì còn phải xem có thời gian hay không nữa. Buổi trưa nghỉ ngơi hơn một tiếng đồng hồ, Hàn Đông liền cùng Hồng Tiến Phong đi đến thành phố Vinh Châu. Đây là kiến nghị của Hồng Tiến Phong, nói Hàn Đông từng làm việc ở thành phố Vinh Châu thời gian lâu như vậy, lần này quay lại đôn đốc công tác, đi đến nơi mình từng chiến đấu xem một chút. So với những ngày tháng đã làm ở đó trong quá khứ, có thể nhìn thấy được một chút dấu vết trong thành phố Vinh Châu. Hàn Đông tiếp nhận kiến nghị của Hồng Tiến Phong, hắn rời khỏi thành phố Vinh Châu lâu như vậy rồi, cũng thấy nhớ. Thành phố Vinh Châu là nới bắt đầu kiếp sống chính trị của Hàn Đông. Cũng chính tại nơi này, Hàn Đông bắt đầu lại một cuộc sống hoàn toàn mới sau khi sống lại, xây dựng cơ sở tốt cho hiện tại cũng như tương lai của hắn. Thành phố Vinh Châu để lại cho Hàn Đông rất nhiều rất nhiều ký ức, Hàn Đông cũng muốn đi xem thực tiễn một chút để xem thử mấy năm nay thành phố Vinh Châu đã thay đổi như thế nào. Hàn Đông đi rất đơn giản, cũng không có xe cảnh sát mở đường, chừng khoảng ba tiếng đồng hồ, đã vào đến địa phận thành phố Vinh Châu. - Mấy năm nay kinh tế thành phố Vinh Châu phát triển rất tốt, đã xếp hạng trong Top 10 của tỉnh, cùng với thành phố Tân Châu trở thành tấm gương kinh tế cho khu vực phía Nam của tỉnh Tây Xuyên. Thành phố Vinh Châu và Tân Châu có thể có được xu thế phát triển tốt như vậy, cũng không thể tách rời với việc trước đây đã được Chủ nhiệm Hàn lãnh đạo được. Trên xe, Hồng Tiến Phong giới thiệu tình hình thành phố Vinh Châu cho Hàn Đông biết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận