Ngự Tỷ Lão Sư
8.5/10
23857

Tác giả: Nhất Nhất Đích Giai

Thể loại: Bách Hợp

Nguồn: wattpad.com/story/38488675

Trạng thái: FULL

Tên truyện: 御姐老师 – Ngự tỷ lão sư
Tác giả: 一一的佳 - Nhất Nhất Đích Giai
Thể loại: hiện đại, GL, lãng mạn, lão sư x học trò, 1x1, HE
Translator: QT, Google…
Editor : Sấu Đầu Gỗ.
Nhân vật chính: Dương Nhất x Mộ Ngôn Tín
Phối hợp diễn: Đổng Nghệ x Nhâm Sơ; Ngô Phi;

8.5/10
23857
Ngự Tỷ Lão Sư

Tác giả : Nhất Nhất Đích Giai

Thể loại: Bách Hợp

Nguồn: wattpad.com/story/38488675

Trạng thái: FULL

Tên truyện: 御姐老师 – Ngự tỷ lão sư
Tác giả: 一一的佳 - Nhất Nhất Đích Giai
Thể loại: hiện đại, GL, lãng mạn, lão sư x học trò, 1x1, HE
Translator: QT, Google…
Editor : Sấu Đầu Gỗ.
Nhân vật chính: Dương Nhất x Mộ Ngôn Tín
Phối hợp diễn: Đổng Nghệ x Nhâm Sơ; Ngô Phi;... v.v...

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Năm xưa

Năm xưa

7.5/10
20995

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp, Truyện Sắc, Đô Thị

Trạng thái: Full

Phục Kích Ái

Phục Kích Ái

7.5/10
46266

Tác giả: Phong Dã

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp

Trạng thái: Full

Nhiên Khuynh Quân Tâm

Nhiên Khuynh Quân Tâm

8.5/10
35713

Tác giả: Tàn Tự Hi

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Trạng thái: FULL

Công Chúa Ái Nữ Dong I

Công Chúa Ái Nữ Dong I

7.5/10
1891

Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi

Thể loại: Bách Hợp

Trạng thái: Full

Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

8.5/10
9604

Tác giả: Bằng Y Úy Ngã

Thể loại: Bách Hợp

Trạng thái: Còn Tiếp

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ

8.5/10
12511

Tác giả: Hàn Thất Tửu

Thể loại: Bách Hợp

Trạng thái: FULL

Nhấn Mở Bình Luận