Ngoại Tình
7.5/10
15788

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: huyenbinhhuyenbinh.wordpress.com

Trạng thái: Full

Thể loại: Hiện đại, hiện thực, thụ cực tra, thụ ngoại tình, end 1×1,…
Editor: Duẫn Tại Cung
Số chương: 84 chương + 1 phiên ngoại
Nhân vật chính: Phương Vi Chu (công) x Tiêu Ngư (thụ).

Thật sự anh có thể hãy tha thứ cho em đừng có truy hỏi mọi việc tới bước đường cùng.

7.5/10
15788
Ngoại Tình

Tác giả :

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: huyenbinhhuyenbinh.wordpress.com

Trạng thái: Full

Thể loại: Hiện đại, hiện thực, thụ cực tra, thụ ngoại tình, end 1×1,…
Editor: Duẫn Tại Cung
Số chương: 84 chương + 1 phiên ngoại
Nhân vật chính: Phương Vi Chu (công) x Tiêu Ngư (thụ).

Thật sự anh có thể hãy tha thứ cho em đừng có truy hỏi mọi việc tới bước đường cùng.

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
BÌNH LUẬN TRUYỆN