Ngạo Kiếm Lăng Vân


Thanh âm của Lăng Tiêu có chút trầm lắng; thầm nghĩ: "Độ kiếp là một chuyện — rất nguy hiểm. nếu làm không tốt, sẽ thần hình câu diệt! Ta tạm thời trấn an bọn họ. Đợi đến khi độ kiếp thật sự đến. sẽ đem bản mạng pháp bảo của ta để ở lại Thục Sơn là được! Nếu ta thật sự có gì nguy hiềm. đỉnh này... Coi như là một kiện bảo vật lánh nạn!